Zingel asper, Rhone streber

You can sponsor this page

Zingel asper (Linnaeus, 1758)

Rhone streber
Upload your photos and videos
Videos | Google image
Image of Zingel asper (Rhone streber)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Percidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Percoidei (Perchs) > Percidae (Perches) > Luciopercinae
Etymology: Zingel: German, Zingel = any percoid fish of genus Aspro; 1803 (Ref. 45335).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Temperate; 49°N - 43°N, 3°E - 9°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe: Rhône drainage, except Lake Geneva basin (France, Switzerland). Originaly widespread, but following habitat alterations, distribution is now much fragmented and restricted. Main subsisting populations in the middle Doubs (France, Switzerland) and Durance and Ardeche (southern France).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 100.00 g (Ref. 30578)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 8 - 13; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-14; เงี่ยงครีบก้น 1-3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 12; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 43 - 45. The presence of 57-65 + 3-6 scales along lateral line distinguishes uniquely this species from its congeners. Can be further separated from other species by the combination of the following characters: first dorsal fin with 8-9 spines; second dorsal fin with 1-2 simple and 9-12½ branched rays; scaleless cheeks (Ref. 59043). Caudal fin with 17 soft rays (Ref. 40476).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A short-lived species reported to live in fast-flowing rivers with a gravel substrate (Ref. 30578). Occurs in main course of rivers and large streams and in riffles. Found on stone bottom (Ref. 59043). Lurks on the bottom during the day and comes out for crepuscular feeding (Ref. 11941). Feeds on aquatic invertebrates. Larvae feed on plankton under surface, then at about 2.5 cm SL, they move to benthic habitats. Attains first sexual maturity at 2-4 years of age. Spawns in deeper parts of riffles. Deposits on gravel strongly adhesive eggs, 2.2 mm in diameter, which hatch in about 14 days at 13° C (Ref. 59043). Threatened due to habitat destruction and pollution (Ref. 26100).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Probably spawns as Zingel streber over gravel.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Critically Endangered (CR) (B2ab(iii)); Date assessed: 31 January 2006

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00457 (0.00225 - 0.00928), b=3.11 (2.92 - 3.30), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.37 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (12 of 100).