Esmaeilius vladykovi, Veladykov’s tooth-carp

You can sponsor this page

Esmaeilius vladykovi (Coad, 1988)

Veladykov’s tooth-carp
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Aphaniidae (Oriental killifishes)
Etymology: Esmaeilius: Named for Hamid Reza Esmaeili (Shiraz) for his extensive contribution to the understanding of diversity within this genus.;  vladykovi: Named for V. D. Vladykov (Ref. 38795).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 6.2 - 6.5; không di cư. Subtropical; 22°C - 29°C (Ref. 38795)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Iran.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.1 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 94835); 7.6 cm TL (female); common length : 4.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 27139); Khối lượng cực đại được công bố: 3.70 g (Ref. 54276); Khối lượng cực đại được công bố: 3.70 g

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-14; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 13

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Collected from an altitude of approximately 2,380 meters on a small plain between high ranges at the easternmost edge of the Zagros Mountains; from a large pool in the upper reaches of the Karun River basin which drains to the head of the Persian Gulf; shallow water at about 4 cm depth; cloudy water over mud and pebbles; with Myriophyllum (Ref. 38795) and Potamogeton sp. which are the dominant aquatic plants used as spawning substrate (Ref. 54276). Not a seasonal killifish (Ref. 27139). Parasites ( Trichodina sp., Gyrodactylus sp., Diplostomum spathaceum, Allocreadium isoporum, Allocreadium pseudaspii, Ornithodiplostomum sp., Contracecum sp., and Acanthocephalorhynchoides cholodkowskyi) were found from a collected sample of Aphanius vladykovi in Gandoman lagoon (Ref. 125593).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Huber, J.H., 1996. Killi-Data 1996. Updated checklist of taxonomic names, collecting localities and bibliographic references of oviparous Cyprinodont fishes (Atherinomorpha, Pisces). Société Française d'Ichtyologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France, 399 p. (Ref. 27139)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00827 - 0.01210), b=3.23 (3.19 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.38 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).