Micropogonias furnieri, Whitemouth croaker : fisheries

You can sponsor this page

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)

Whitemouth croaker
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Micropogonias furnieri   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Micropogonias furnieri (Whitemouth croaker)
Micropogonias furnieri
Picture by Timm, C.D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Sciaenidae (Drums or croakers)
Etymology: Micropogonias: Greek, mikros = small + greek, pogon = beard (Ref. 45335).

Issue
The species Micropogonias opercularis (Quoy & Gaimard, 1825) is considered as valid in Eschmeyer (CofF ver. Jul. 2010: Ref. 84883) according to López et al. (2002: Ref. 80900).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu ? - 60 m (Ref. 9626), usually 20 - 40 m (Ref. 9626). Subtropical; 27°N - 36°S, 84°W - 34°W (Ref. 54591)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western to Southwest Atlantic: Greater Antilles and from Costa Rica to Argentina (Ref. 9626). Also reported in Nicaragua (Ref. 13613). Also reported in Brazil (Ref. 118626).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 30.6  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 27363); common length : 45.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 27363); Khối lượng cực đại được công bố: 55.30 g (Ref. 118626); Tuổi cực đại được báo cáo: 7 các năm (Ref. 27)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 26-30; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 9. Body silvery with a golden cast, back greyish, with distinct oblique dark streaks along scale rows extending to much below lateral line; spinous dorsal without small dark dots (Ref. 27363).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found over muddy and sandy bottoms in coastal waters and in estuaries where the nursery and feeding grounds are located. Adults form schools. Feeding habits vary with ontogenic development and season; juveniles feed on benthic migratory crustaceans and sessile boring mollusks while adults are benthos-feeders and occasionally capture fish (Ref. 27). Undergoes seasonal migration. An important food fish which is usually marketed fresh and salted.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Isaac, V.J., 1988. Synopsis of biological data on the whitemouth croaker, Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823). FAO Fish. Synop. (150). (Ref. 27)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 30 July 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao
FAO - Các nghề cá: landings, species profile; Publication: search | FIRMS - Stock assessments | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings, species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 16.5 - 28, mean 26.6 °C (based on 196 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00933 (0.00774 - 0.01126), b=3.02 (2.96 - 3.08), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.1 se; based on diet studies.
Generation time: 6.1 (4.3 - 8.5) years. Estimated as median ln(3)/K based on 13 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.12-0.18; tmax=7).
Prior r = 0.71, 95% CL = 0.47 - 1.06, Based on 4 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (44 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate vulnerability (43 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 82.4 [47.1, 158.8] mg/100g; Iron = 1.07 [0.58, 1.86] mg/100g; Protein = 20 [18, 22] %; Omega3 = 0.265 [0.134, 0.513] g/100g; Selenium = 28.3 [15.5, 53.0] μg/100g; VitaminA = 7.34 [2.76, 23.48] μg/100g; Zinc = 0.86 [0.63, 1.26] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.