Lamiopsis tephrodes

You can sponsor this page

Lamiopsis tephrodes (Fowler, 1905)

Upload your photos and videos
Google image
Image of Lamiopsis tephrodes
No image available for this species;
drawing shows typical species in Carcharhinidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Lamiopsis: Etymology not explained nor evident, perhaps Gill thought L. temminckii resembled (-opsis, Greek for appearance) members of the family Lamnidae (Lamia = Lamna). (See ETYFish);  tephrodes: -oides, Greek suffix meaning like, resembling, having the form of: tephritis (L.), an ash-colored precious stone, referring to its “more or less uniform gray” coloration in alcohol. (See ETYFish).
More on author: Fowler.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Western Pacific: Borneo, Malaysia (Penang), Thailand (Phuket) and Indonesia (Java and Kalimantan). Extent of ocurrence possibly reaching off southern China and more widespread in the Indo-Malay Archipelago, but validated records need to be obtained (Ref. 84282).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 145 - ? cm
Max length : 128 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 84282)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished by the following set of characters: moderately long snout; similarly-sized dorsal fins; when mouth is closed, the lips mostly concealing teeth, except near symphysis; upper anterior teeth broadly triangular and serrated; lower anterior teeth long, narrow, erect, with non-hastate cusps which are either smooth or finely serrated; tooth row counts 33-40/34-40; interdorsal space 16.2-20.4% TL; pectoral-fin anterior margins weakly convex, its length 12.4-14.4% TL; pelvic fin anterior margins 7.4-9.3% TL and 48-53% of pectoral anterior margin; first dorsal fin is relatively small, raked, sub-triangular, with nearly straight to shallowly concave posterior margin, its free rear tip just anterior to pelvic-fin origins, length 14.9-17.1% TL, height 5.6-8.1% TL; second dorsal fin large, sub-triangular, almost as high as first dorsal fin, length 11.8-14.3% TL, height 4.8-7.3% TL and 83-93% of first dorsal-fin height; anal-fin height 3.8-5.6% TL and 70-85% of second dorsal-fin height, base 78-98% of second dorsal-fin base; 174-181 total vertebral centra, precaudal 98-100, monospondylous precaudal centra 50-51 and 28-29% of total centra, diplospondylous precaudal centra 48-49 and 27-28% of total centra, diplospondylous caudal counts 75-81 and 43-45% of total counts; demarcation of light and dark colour surfaces (waterline) on head strong, extending from lateral angle of snout to upper margin of eye, dark surface not visible in ventral view of head; fins lack distinct black or white tips or markings (Ref. 84282).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

White, W.T., P.R. Last, G.J.P. Naylor and M. Harris, 2010. Resurrection and redescription of the Borneo broadfin shark Lamiopsis tephrodes (Fowler, 1905) (Carcharhiniformes: Carcharhinidae). pp. 45-60. In P.R. Last, W.T. White and J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of new sharks and rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper no. 32. (Ref. 84282)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Endangered (EN) (A2d); Date assessed: 20 May 2020

CITES


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00468 (0.00218 - 0.01003), b=3.09 (2.92 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (77 of 100).