Sundadanio echinus

You can sponsor this page

Sundadanio echinus Conway, Kottelat & Tan, 2011

Upload your photos and videos
Google image
Image of Sundadanio echinus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Sundadanionidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Sundadanionidae (Tiny danios)
Etymology: Sundadanio: Sunda: Asiatic island; Danio: from ‘dhani’, local Bengali/Bangla name for small minnows (Ref. 2031);  echinus: From the Latin 'echinus', meaning hedgehog. This is in reference to the large, spiny tubercles on the lower jaw of Sundadanio, which were first discovered in this species. A noun in apposition..
More on authors: Conway, Kottelat & Tan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: peat swamp forests of the vicinity of Anjungan and Kepayan in West Kalimantan, Indonesia. Pictures of Sundadanio from western Sarawak that have been tentatively identified as Sundadanio echinus may indicate that this species may have a wider distribution than is known presently.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.1 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 88800)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 9; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 34 - 35. Distinguished from all congeners by its snout length, 15-19% HL and body depth at pelvic-fin origin, 25-30 % SL. Differs from all other species, except Sundadnio rubellus, by the presence of the secondary lateral stripe in both sexes. Can be further diagnosed by following combination of characters: large adult body size (largest specimen examined 17.8 mm SL); live males with emerald green sheen present across dorsal body surface, an intense red secondary lateral stripe, running along ventral edge of emerald green sheen from posterior to opercular opening to point opposite middle of anal fin, and an intense black marking across anterior portion of anal fin; preserved males with a well developed dark lateral stripe of roughly uniform depth along entire length, horizontal through ventral border of which, when brought forward, extending through dorsal half of eye; presence of a distinctive secondary lateral stripe of small melanophores running parallel to dark lateral stripe along its ventral margin from posterior to opercular opening to point opposite middle of anal fin; presence of reticulate pattern along dorsal body surface posterior to dorsal-fin origin; absence of dusky markings on dorsal and caudal fins; presence of enlarged scales next to window in body musculature; complete covering of scales on caudal peduncle; scales posterior to enlarged scales next to window in body musculature and anterior to anal-fin origin with a single small tubercle at center (Ref. 88800).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits peat swamp forests (Ref. 88800).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Conway, K.W., M. Kottelat and H.H. Tan, 2011. Review of the Southeast Asian miniature cyprinid genus Sundadanio (Ostariophysi: Cyprinidae) with descriptions of seven new species from Indonesia and Malaysia. Ichthyol. Explor. Freshwat. 22(3):251-288. (Ref. 88800)

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.0   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).