Carinotetraodon irrubesco

You can sponsor this page

Carinotetraodon irrubesco Tan, 1999

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Carinotetraodon irrubesco
Carinotetraodon irrubesco
Picture by Chiliński, J.K.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Tetraodontidae (Puffers) > Tetraodontinae
Etymology: Carinotetraodon: Latin, carina = keel shaped, shell + Greek, tetra = four + Greek, odous = teeth (Ref. 45335);  irrubesco: From the Latin irrubesco, meaning to redden or to blush, in allusion to the red dorsal and caudal fins of mature male specimens. Treated as Noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 6.0 - ?. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: currently known only from the lower parts of the Banjuasin basin in Sumatra Selatan; and the Sambas river in Kalimantan Barat.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.4 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 39332)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-12; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9 - 10; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 16 - 17. Males have red dorsal and caudal fins, sometimes with red anal fins, and lack a black blotch on the dorsal fin base. Males sometimes have a red dorsum. Have the following combination of characters: eye distinctly bulging above dorsal surface of head; dorsal fin rays 10-12 (mode 10); anal fin rays 9-10 (mode 10); pectoral fin rays 15-16 (mode 15); dorsal fin base length 9.3-11.7% SL; anal fin base length 7.5-9.5% SL (Ref. 39332).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Specimens typically caught along bank vegetation in large rivers. The specimen from Sambas were obtained amongst submerged bank vegetation. The water was murky brown, with pH about 6.0. Syntopic species include Rasbora tornieri, R. bankanensis, Doryichthys deokhatoides, Brachygobius doriae and Dermogenys sp. (Ref. 39332).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Matsuura, Keiichi | ผู้ร่วมมือ

Tan, H.H., 1999. A new species of Carinotetraodon from Sumatra and Borneo and validity of C. borneensis (Teleostei:Tetraodontidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 10(4):345-354. (Ref. 39332)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 19 December 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02570 (0.01193 - 0.05536), b=2.88 (2.71 - 3.05), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).