Farlowella yarigui

You can sponsor this page

Farlowella yarigui Ballen & Mojica, 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Farlowella yarigui
No image available for this species;
drawing shows typical species in Loricariidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Loricariidae (Armored catfishes) > Loricariinae
Etymology: Farlowella: Because of W. G. Farlow, from Harvard University (Ref. 45335);  yarigui: The specific name is an arbitrary combination of letters in reference to the Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, Departamento de Santander, Colombia, in recognition of its conservation efforts in the Eastern Colombian Andes. A noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: Río Topón, middle río Magdalena Basin in Colombia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 94974)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species belongs to the Farlowella acus species group by the presence of long breeding odontodes on the snout in mature males, four rows of lateral body plates from the anteriormost portion of body to posterior margin of dorsal- and anal-fin base, and two complete rows of ventral plates and no single plate between pelvic-fin insertions. Diagnosed from other members of the F. acus species group by having the median anterior lateral row of plates diamond-shaped (vs. hexagonal in shape in F. acus, F. colombiensis, F. martini, F. venezuelensis and F. vittata). Further differs from F. martini by having dark interradial membranes on the caudal fin (vs. interradial membranes clear in F. martini). Distinguished from members of the Farlowella curtirostra species group by having restricted odontodes on sides of the snout but not extending onto the cheek region (vs. hypertrophied odontodes in breeding males extensive on sides of the snout and cheek); from members of the F. amazona species group by having notably concave lateral margins of the snout (vs. lateral margins of the snout straight to nearly straight) and eyes not elevated on the head (vs. eyes elevated on the head); from species of the Farlowella nattereri species group as well as from Farlowella gracilis by having four rows of lateral plates (vs. five rows in F. gracilis and F. nattereri species group); and from species of the F. knerii and F. mariaelenae species groups by having two abdominal plate rows (vs. three abdominal rows in the F. knerii and F. mariaelenae species groups) (Ref. 94974).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus (Ref. 126274); Found among wood sticks and partially-submerged vegetation using a bottom net. Encountered only in such microhabitat despite collection efforts throughout the main channel of the río Topón. Occurs together with Astyanax caucanus, A. magdalenae, A. filiferus, Roeboides dayi, Sturisoma cf. panamense, Chaetostoma sp., Lasiancistrus caucanus, Creagrutus cf. guanes and Hemibrycon sp. (Ref. 94974).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Fisch-Muller, Sonia | ผู้ร่วมมือ

Ballen, G.A. and J.I. Mojica, 2014. A new trans-Andean stick catfish of the genus Farlowella Eigenmann & Eigenmann, 1889 (Siluriformes: Loricariidae) with the first record of the genus for the río Magdalena basin in Colombia. Zootaxa 3765(2):134-142. (Ref. 94974)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 10 October 2014

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00631 (0.00228 - 0.01750), b=3.05 (2.81 - 3.29), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.6   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).