วงศ์ Labridae - Wrasses
  อันดับ
:
Labridae Labridae
  ลำดับชั้นย่อยของไฟลัม
:
Actinopterygii
No. in FishBase
:
Genera : 71 | ชนิด : 549 Eschmeyer's Catalog of Fishes
  ภาวะแวดล้อม
:
สด : No | กร่อย : No | เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม : Yes
  ลำดับชั้นย่อยของอาณาจักร(ใช้กับพืช)
:
Marine
  สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ
:
many
  พบซากสัตว์ครั้งแรกเมื่อ
:
lower   Tertiary     Paleocene
อ้างอิง.   Berg, L.S. 1958
  ข้อสังเกต
:
Distribution: Atlantic, Indian, and Pacific. Protrusible mouth. Most jaw teeth with gaps between them; teeth usually jutting outward. Dorsal fin 8-21 spines (usually less than15), 6-21 soft rays. Anal fin 4-6 spines (often 3), 7-18 soft rays. Cycloid scales, generally large to moderate, 25-80 along the side (may be small and over 100 if small. Lateral line interrupted or continuous. Vertebrae 23-42. Snout elongated in the genus Gomphosus. Size, shape and color very diversified. Most species are sand burrowers; carnivores on benthic invertebrates; also planktivores, and some small species remove ectoparasites of larger fishes. Most species change color and sex with growth, from an initial phase (IP) of both males and females, the latter able to change sex into an often brilliantly colored terminal male phase (TP). Males dominate several females; all Indo-Pacific species are pelagic spawners. Most species do well in aquaria, and young Coris are particularly popular. Maximum length about 2.3 m, many are less than 15 cm, the shortest being 4.5 cm. Medium to large species are important food fishes.
  นิรุกติศาสตร์
:
Latin, labrum = lip or edge; = furious ( Ref. 45335).
  กลุ่มที่มีการสืบพันธุ์
:
mixed
  ระดับกิจกรรมที่เป็นตัวอย่าง
:
normal
  อ้างอิงหลัก
:
  ผู้ประสานงาน
:
  Deep Fin Classification
:
Osteichthyes | Actinopterygii | Actinopteri | Neopterygii | Teleostei | Osteoglossocephalai | Clupeocephala | Euteleosteomorpha | Neoteleostei | Eurypterygia | Ctenosquamata | Acanthomorphata | Acanthopterygii | Percomorphaceae | Eupercaria | | | Labriformes | | | Labridae

Show species images | Show valid names | Nominal species list | Identification keys | CAS specimen photos | References

 
Ref.
[ e.g. 9948]
Glossary
[ e.g. cephalopods]


Species/Synonymy list for the family Labridae as currently in FishBase

Important recommendation:

The list below must not be used as an authority reference synonymy list like those found in scientific published revisions, which must be the source to be used and cited eventually when they exist.

Rather, it reflects the current content of FishBase, and the progress with respect to synchronization with the Catalog of Fishes. However, we think it can be useful for users to assess the quality of information in FishBase, to start new work on the family, or to cross-check with other lists.

But we appreciate to be cited in publications when this list has been of any working value. In particular, for published scientific, we suggest then to cite it in the Material and Method section as a useful tool to conduct the research, but again, not as a taxonomic or nomenclatural authority reference.

Unless it is explicitly precised, the list is not complete, please search all original names published for the family in the Catalog of Fishes (genera, species), including those with uncertain or unknown status, that are not included in FishBase when they are not attached to a valid species.

This list uses some data from Catalog of Fishes (not shown but used to sort names).

The list ordered as follows:

Please send comments and corrections if you detect errors or missing names.

Show all | Show only accepted name | Show only accepted and original names
Scientifc name Status Senior/Junior synonym Combination
Labrus mixtus Linnaeus, 1758
acceptedseniororiginal
Labrus ossifagus Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus varius Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus coeruleus Ascanius, 1772
synonymjuniororiginal
Labrus carneus Ascanius, 1772
synonymjuniororiginal
Labrus trimaculatus Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus lineatus Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus variegatus Gmelin, 1789
synonymjuniororiginal
Labrus coquus Gmelin, 1789
synonymjuniororiginal
Sparus formosus Shaw, 1790
synonymjuniororiginal
Labrus vetula Bloch, 1792
synonymjuniororiginal
Labrus luvarus Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Labrus larvatus Lowe, 1852
synonymjuniororiginal
Labrus bimaculatus (not of Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Labrus merula Linnaeus, 1758
acceptedseniororiginal
Labrus livens Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus nereus Risso, 1810
synonymjuniororiginal
Labrus psittacus Risso, 1827
synonymjuniororiginal
Labrus limbatus Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Labrus saxorum Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Labrus lineolatus Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Labrus ossifagus (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Labrus viridis (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Labrus coeruleus (non Ascanius, 1772)
misappliedmisappliedoriginal
Labrus viridis Linnaeus, 1758
acceptedseniororiginal
! Labrus viridus Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Labrus luscus Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus turdus Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus prasostictes Pallas, 1814
synonymjuniororiginal
synonymjuniorchange in rank
Labrus bergylta Ascanius, 1767
acceptedseniororiginal
! Labrus berggylta Ascanius, 1767
synonymseniororiginal
Labrus comber Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus ballan Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus maculatus Bloch, 1792
synonymjuniororiginal
Labrus neustriae Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Labrus balanus Fleming, 1828
synonymjuniororiginal
Labrus variabilis Thompson, 1837
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
ambiguoushomonymoriginal
Labrus donovani Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Labrus nubilus Valenciennes, 1843
synonymjuniororiginal
Labrus tinca (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Labrus lineatus (non Bonnaterre, 1788)
misappliedmisappliedoriginal
Labroides dimidiatus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Cossyphus dimidiatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Labroides dimidatus (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Labroides bicolor Fowler & Bean, 1928
acceptedseniororiginal
Fowlerella bicolor (Fowler & Bean, 1928)
synonymseniornew
! Labroides bicolour Fowler & Bean, 1928
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Labroides pectoralis Randall & Springer, 1975
acceptedseniororiginal
Labrichthys unilineatus (Guichenot, 1847)
acceptedseniornew
Cossyphus unilineatus Guichenot, 1847
synonymseniororiginal
! Labrichthys unilineata (Guichenot, 1847)
synonymseniornew
! Labrichtys unilineatus (Guichenot, 1847)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Chaerojulis castaneus Kner & Steindachner, 1867
synonymjuniororiginal
Labropsis manabei Schmidt, 1931
acceptedseniororiginal
Labropsis alleni Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Labropsis sp. Not applicable
synonymotherother
Labropsis australis Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Labropsis manabei (non Schmidt, 1931)
misappliedmisappliedoriginal
Labropsis micronesica Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Labropsis polynesica Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Labropsis sp. Not applicable
synonymotherother
Labropsis xanthonota Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Labropsis sp. Not applicable
synonymotherother
Labrichthys xanthonota (Randall, 1981)
synonymseniornew
Gomphosus caeruleus Lacepède, 1801
acceptedseniororiginal
! Gomphosus coeruleus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
synonymseniorchange in rank
synonymjuniororiginal
Gomphosus varius (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliedoriginal
Gomphosus varius Lacepède, 1801
acceptedseniororiginal
! Gomphorus varius Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
Gomphosus tricolor Quoy & Gaimard, 1824
synonymjuniororiginal
Gomphosus caeruleus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliedoriginal
Symphodus rostratus (Bloch, 1791)
acceptedseniornew
Lutjanus rostratus Bloch, 1791
synonymseniororiginal
Coricus rostratus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
Crenilabrus rostratus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
Labrus scina Forsskål, 1775
synonymjuniororiginal
Crenilabrus scina (Forsskål, 1775)
synonymjuniornew
Symphodus scina (Forsskål, 1775)
synonymjuniornew
Lutjanus virescens Bloch, 1791
synonymjuniororiginal
Coricus virescens (Bloch, 1791)
synonymjuniornew
Symphodus fulvescens Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
Lutjanus rubescens Risso, 1810
synonymjuniororiginal
Coricus rubescens (Risso, 1810)
synonymjuniornew
Lutjanus lamarckii Risso, 1810
synonymjuniororiginal
Coricus lamarckii (Risso, 1810)
synonymjuniornew
Coricus brama Nordmann, 1840
synonymjuniororiginal
Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Perca mediterranea Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Crenilabrus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Lutjanus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus serpentinus Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus coeruleovittatus Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus unimaculatus Gmelin, 1789
synonymjuniororiginal
Lutjanus massiliensis Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Lutjanus brunnichii Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Crenilabrus brunnichii (Lacepède, 1802)
synonymjuniornew
Labrus pittima Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Symphodus melops (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus melops Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Crenilabrus melops (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Lutjanus melops (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus rone Ascanius, 1772
synonymjuniororiginal
Labrus goldsinny Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus gibbosus Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
Labrus venosus Gmelin, 1789
synonymjuniororiginal
Labrus gibbus Gmelin, 1789
synonymjuniororiginal
Crenilabrus gibbus (Gmelin, 1789)
synonymjuniornew
Labrus cornubius Gmelin, 1789
ambiguousquestionableoriginal
synonymjuniororiginal
! Lutjanus norvegicus Bloch, 1791
synonymjuniororiginal
Labrus tesselatus Bloch, 1792
synonymjuniororiginal
Crenilabrus tinca (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliednew
Labrus tinca (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Symphodus ocellatus (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
! Labrus ocellatus Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Crenilabrus ocellatus (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus ocellaris Linnaeus, 1758
synonymotheroriginal
Symphodus ocellaris (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus ocellatus Forsskål, 1775
synonymotheroriginal
Crenilabrus ocellatus (Forsskål, 1775)
ambiguoushomonymnew
Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775)
ambiguoushomonymnew
ambiguoushomonymnew
Labrus reticulatus Bonnaterre, 1788
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus tinca Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Crenilabrus tinca (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus lapina Forsskål, 1775
synonymjuniororiginal
Lutjanus lapina (Forsskål, 1775)
synonymjuniornew
Labrus polychrous Pallas, 1814
synonymjuniororiginal
Crenilabrus pavo (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedmisapplied
Labrus pavo (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Symphodus pavo (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedmisapplied
Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)
acceptedseniornew
Labrus cinereus Bonnaterre, 1788
synonymseniororiginal
Crenilabrus cinereus (Bonnaterre, 1788)
synonymseniornew
Symphodus cinereus cinereus (Bonnaterre, 1788)
synonymseniornew
Labrus griseus Gmelin, 1789
ambiguousotheroriginal
Crenilabrus griseus (Gmelin, 1789)
ambiguousothernew
Crenilabrus staitii Nordmann, 1840
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Symphodus roissali (Risso, 1810)
acceptedseniornew
Lutjanus roissali Risso, 1810
synonymseniororiginal
Crenilabrus roissali (Risso, 1810)
synonymseniornew
Labrus oculusperdix Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
Lutjanus alberti Risso, 1810
synonymjuniororiginal
Labrus aeruginosus Pallas, 1814
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Labrus capistratus Pallas, 1814
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Symphodus trutta (Lowe, 1834)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Centrolabrus trutta (Lowe, 1834)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Acantholabrus viridis Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Acantholabrus romeritus Valenciennes, 1843
synonymjuniororiginal
Centrolabrus romeritus (Valenciennes, 1843)
synonymjuniornew
Acantholabrus romerus Valenciennes, 1843
synonymjuniororiginal
Symphodus bailloni (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Crenilabrus bailloni Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Crenilabrus donovani Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
Crenilabrus doderleini (Jordan, 1890)
synonymseniornew
Symphodus caeruleus (Azevedo, 1999)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Tautoga onitis (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus onitis Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Clepticus parrae (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Brama parrae Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
! Clepticus parrai (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Clepticus genizara Cuvier, 1829
synonymjuniororiginal
Clepticus africanus Heiser, Moura & Robertson, 2000
acceptedseniororiginal
Clepticus sp. 2 Not applicable
synonymotherother
Clepticus brasiliensis Heiser, Moura & Robertson, 2000
acceptedseniororiginal
Clepticus sp. 1 Not applicable
synonymotherother
Lachnolaimus maximus (Walbaum, 1792)
acceptedseniornew
Labrus maximus Walbaum, 1792
synonymseniororiginal
! Lachnolaimis maximus (Walbaum, 1792)
synonymseniornew
Acantholabrus palloni (Risso, 1810)
acceptedseniornew
Lutjanus palloni Risso, 1810
synonymseniororiginal
Labrus palloni (Risso, 1810)
synonymseniornew
Crenilabrus luscus (Linnaeus, 1758)
synonymjuniornew
Labrus pallidus Nardo, 1824
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Acantholabrus couchii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Acantholabrus couchi Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Labrus luscus (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedoriginal
Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus rupestris Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Ctenolabrus suillus (Linnaeus, 1758)
ambiguousquestionablenew
Malapterus reticulatus Valenciennes, 1839
acceptedseniororiginal
Xiphocheilus typus Bleeker, 1856
acceptedseniororiginal
! Xiphocheilos typus Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus exoletus Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Acantholabrus exoletus (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Crenilabrus exoletus (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus chinensis Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus pentacanthus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Crenilabrus microstoma Thompson, 1837
synonymjuniororiginal
Acantholabrus microstoma (Thompson, 1837)
synonymjuniornew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniornew
synonymseniornew
Crenilabrus coeruleus (non Ascanius, 1772)
misappliedmisappliedmisapplied
Decodon puellaris (Poey, 1860)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Decodon pacificus (Kamohara, 1952)
acceptedseniornew
Verreo pacificus Kamohara, 1952
synonymseniororiginal
Bodianus pacificus (Kamohara, 1952)
synonymseniornew
Decodon grandisquamis (Smith, 1968)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Decodon melasma Gomon, 1974
acceptedseniororiginal
Doratonotus megalepis Günther, 1862
acceptedseniororiginal
! Doradonotus megalepis Günther, 1862
synonymseniororiginal
Doratonotus thalassinus Jordan & Gilbert, 1884
synonymjuniororiginal
Doratonotus decoris Evermann & Marsh, 1899
synonymjuniororiginal
! Doratonotus decoratus Evermann & Marsh, 1899
synonymjuniororiginal
Antonichthys wetmorelloides Bauchot & Blanc, 1961
synonymjuniororiginal
Semicossyphus reticulatus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Cossyphus reticulatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Semicossyphus darwini (Jenyns, 1842)
acceptedseniornew
Cossyphus darwini Jenyns, 1842
synonymseniororiginal
Pimelometopon darwini (Jenyns, 1842)
synonymseniornew
! Semicosyphus darwini (Jenyns, 1842)
synonymseniornew
Labrus aper Valenciennes, 1846
synonymjuniororiginal
Dentex maculatus Pérez Canto, 1886
synonymjuniororiginal
Semicossyphus maculatus (Pérez Canto, 1886)
synonymjuniornew
Semicossyphus pulcher (Ayres, 1854)
acceptedseniornew
Labrus pulcher Ayres, 1854
synonymseniororiginal
Pimelometopon pulcher (Ayres, 1854)
synonymseniornew
synonymseniornew
acceptedseniornew
Labroides xanthurus Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
Leptojulis cyanopleura (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Julis cyanopleura Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
Halichoeres cyanopleura (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Leptojulis chrysotaenia (non Randall & Ferraris, 1981)
misappliedmisappliedoriginal
Leptojulis chrysotaenia Randall & Ferraris, 1981
acceptedseniororiginal
Leptojulis lambdastigma Randall & Ferraris, 1981
acceptedseniororiginal
Leptojulis polylepis Randall, 1996
acceptedseniororiginal
Leptojulis urostigma Randall, 1996
acceptedseniororiginal
Leptojulis lambdastigma (non Randall & Ferraris, 1981)
misappliedmisappliedoriginal
Ophthalmolepis lineolata (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
! Julis lineolatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Ophthalmolepis lineolatus (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Pseudolabrus japonicus (Houttuyn, 1782)
acceptedseniornew
Labrus japonicus Houttuyn, 1782
synonymseniororiginal
Labrus rubiginosus Temminck & Schlegel, 1845
synonymjuniororiginal
Labrichthys coccineus rubiginosus (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymjuniornew
Labrichthys rubiginosa (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymjuniornew
Labrichthys rubiginosus (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymjuniornew
Pseudolabrus rubiginosus (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymjuniornew
Labrichthys affinis Döderlein, 1887
ambiguousotheroriginal
Pseudolabrus miles (non Schneider & Forster, 1801)
misappliedmisappliednew
Labrichthys gymnogenis (non Günther, 1862)
misappliedmisappliedoriginal
Pseudolabrus miles (Schneider & Forster, 1801)
acceptedseniornew
Pseudolabrus coccineus (Bloch & Schneider, 1801)
synonymjuniornew
Labrus miles Schneider & Forster, 1801
synonymseniororiginal
Julis miles (Schneider & Forster, 1801)
synonymseniornew
Labrichthys miles (Schneider & Forster, 1801)
synonymseniornew
Labrus coccineus Bloch & Schneider, 1801
synonymjuniororiginal
Labrichthys coccineus (Bloch & Schneider, 1801)
Synonymjuniornew
! Labrichthys coccinea (Bloch & Schneider, 1801)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Pseudolabrus cossyphoides Steindachner, 1900
synonymjuniororiginal
Labrichthys psittacula (non Richardson, 1840)
misappliedmisappliedmisapplied
Pseudolabrus gayi (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Labrus gayi Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Labrichthys gayi (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Pseudolabrus eoethinus (Richardson, 1846)
acceptedseniornew
Labrus eoethinus Richardson, 1846
synonymseniororiginal
! Pseudolabrus eothinus (Richardson, 1846)
synonymjuniornew
Pseudolabrus japonicus (non Houttuyn, 1782)
misappliedmisappliednew
Pseudolabrus luculentus (Richardson, 1848)
acceptedseniornew
Labrus luculentus Richardson, 1848
synonymseniororiginal
Labrichthys luculenta (Richardson, 1848)
synonymseniornew
Tautoga luculenta Richardson, 1848
ambiguousotheroriginal
acceptedseniororiginal
Labrichthys güntheri (Bleeker, 1862)
synonymseniornew
Labrichthys australis Steindachner, 1866
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus richardsonii Steindachner, 1867
synonymjuniororiginal
Labrichthys dorsalis Macleay, 1881
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus dorsalis (Macleay, 1881)
synonymjuniornew
Labrichthys melanura Macleay, 1881
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus melanurus (Macleay, 1881)
synonymjuniornew
Labrichthys dux De Vis, 1883
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Labrichthys rex De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
ambiguousotheroriginal
Pseudolabrus biserialis (Klunzinger, 1880)
acceptedseniornew
Labrichthys biserialis Klunzinger, 1880
synonymseniororiginal
Labrichthys tetrica (non Richardson, 1840)
misappliedmisappliedmisapplied
Pseudolabrus tetricus (non Richardson, 1840)
misappliedmisappliednew
Pseudolabrus guentheri (non Bleeker, 1862)
misappliedmisappliedoriginal
Pseudolabrus bostockii (non Castelnau, 1873)
misappliedmisappliednew
Pseudolabrus rubicundus (Macleay, 1881)
acceptedseniornew
Labrichthys rubicunda Macleay, 1881
synonymseniororiginal
Labrus psittaculus Richardson, 1840
ambiguousotheroriginal
Labrichthys psittaculus (Richardson, 1840)
ambiguousothernew
Pseudolabrus psittaculus (Richardson, 1840)
ambiguousothernew
Tautoga psittacula (Richardson, 1840)
ambiguousothernew
Labrichthys mortonii Johnston, 1885
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus mortonii (Johnston, 1885)
synonymjuniornew
Pseudolabrus miles (non Schneider & Forster, 1801)
misappliedmisappliednew
Pseudolabrus fuentesi (Regan, 1913)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Pseudolabrus inscriptus (non Richardson, 1848)
misappliedmisappliednew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Pseudolabrus torotai Russell & Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Pseudolabrus sieboldi Mabuchi & Nakabo, 1997
acceptedseniororiginal
Tautogolabrus adspersus (Walbaum, 1792)
acceptedseniornew
Labrus adspersus Walbaum, 1792
synonymseniororiginal
Ctenolabrus brandaonis Steindachner, 1867
synonymjuniororiginal
Tautogolabrus brandaonis (Steindachner, 1867)
synonymjuniornew
Achoerodus gouldii (Richardson, 1843)
acceptedseniornew
Labrus gouldii Richardson, 1843
synonymseniororiginal
Platychoerops muelleri Klunzinger, 1879
synonymjuniororiginal
Trochocopus unicolor (non Günther, 1876)
misappliedmisappliedoriginal
Platychoerops badius (non Ogilby, 1893)
misappliedmisappliedoriginal
Achoerodus viridis (Steindachner, 1866)
acceptedseniornew
Heterochoerops viridis Steindachner, 1866
synonymseniororiginal
Trochocopus unicolor Günther, 1876
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Oxyjulis californica (Günther, 1861)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Austrolabrus maculatus (Macleay, 1881)
acceptedseniornew
Labrichthys maculata Macleay, 1881
synonymseniororiginal
! Australabrus maculatus (Macleay, 1881)
synonymseniornew
Eupetrichthys angustipes Ramsay & Ogilby, 1888
acceptedseniororiginal
Lappanella fasciata (Cocco, 1833)
acceptedseniornew
Coricus fasciatus Cocco, 1833
synonymseniororiginal
Marzapannus fasciatus (Cocco, 1833)
synonymseniornew
! Lapponella fasciata (Cocco, 1833)
synonymseniornew
Ctenolabrus iris Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Lappanella guineensis Bauchot, 1969
acceptedseniororiginal
Pictilabrus laticlavius (Richardson, 1840)
acceptedseniornew
Labrus laticlavius Richardson, 1840
synonymseniororiginal
Labrichthys laticlavius (Richardson, 1840)
synonymseniornew
Pseudolabrus laticlavius (Richardson, 1840)
synonymseniornew
Tautoga laticlavia (Richardson, 1840)
synonymseniornew
Hemigymnus bleasdalei Castelnau, 1875
ambiguousquestionableoriginal
Labrichthys labiosa Macleay, 1881
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Pictilabrus viridis Russell, 1988
acceptedseniororiginal
Pictilabrus brauni Hutchins & Morrison, 1996
acceptedseniororiginal
Anchichoerops natalensis (Gilchrist & Thompson, 1909)
acceptedseniornew
! Chaerops natalensis Gilchrist & Thompson, 1909
synonymseniororiginal
Choerops natalensis Gilchrist & Thompson, 1909
synonymseniororiginal
Dotalabrus aurantiacus (Castelnau, 1872)
acceptedseniornew
Cheilinus aurantiacus Castelnau, 1872
synonymseniororiginal
Pseudolabrus aurantiacus (Castelnau, 1872)
synonymseniornew
Labrichthys elegans Steindachner, 1883
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus elegans (Steindachner, 1883)
synonymjuniornew
Labrichthys macleayi Herzenstein, 1896
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus macleayi (Herzenstein, 1896)
synonymjuniornew
Dotalabrus alleni Russell, 1988
acceptedseniororiginal
Xenojulis margaritaceus (Macleay, 1883)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Halichoeres macleayi Jordan & Seale, 1906
synonymjuniororiginal
Xenojulis montillai de Beaufort, 1939
synonymjuniororiginal
Paracheilinus octotaenia Fourmanoir, 1955
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Paracheilinus hemitaeniatus Randall & Harmelin-Vivien, 1977
acceptedseniororiginal
Paracheilinus mccoskeri Randall & Harmelin-Vivien, 1977
acceptedseniororiginal
Paracheilinus angulatus Randall & Lubbock, 1981
acceptedseniororiginal
Paracheilinus carpenteri Randall & Lubbock, 1981
acceptedseniororiginal
Paracheilinus lineopunctatus Randall & Lubbock, 1981
acceptedseniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Paracheilinus bellae Randall, 1988
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Paracheilinus mccoskeri (non Randall & Harmelin-Vivien, 1977)
misappliedmisappliedoriginal
Paracheilinus cyaneus Kuiter & Allen, 1999
acceptedseniororiginal
Paracheilinus flavianalis Kuiter & Allen, 1999
acceptedseniororiginal
Paracheilinus togeanensis Kuiter & Allen, 1999
acceptedseniororiginal
Paracheilinus rubricaudalis Randall & Allen, 2003
acceptedseniororiginal
Paracheilinus walton Allen & Erdmann, 2006
acceptedseniororiginal
Paracheilinus nursalim Allen & Erdmann, 2008
acceptedseniororiginal
Paracheilinus rennyae Allen, Erdmann & Yusmalinda, 2013
acceptedseniororiginal
Paracheilinus alfiani Allen, Erdmann & Yusmalinda, 2016
acceptedseniororiginal
Paracheilinus paineorum Allen, Erdmann & Yusmalinda, 2016
acceptedseniororiginal
Suezichthys caudavittatus (Steindachner, 1898)
acceptedseniornew
Labrichthys caudavittatus Steindachner, 1898
synonymseniororiginal
Suezia caudovittatus (Steindachner, 1898)
synonymseniornew
Suezichthys caudovittatus (Steindachner, 1898)
synonymseniornew
! Labrichthys caudovittatus Steindachner, 1898
synonymseniororiginal
Suezichthys ornatus (Carmichael, 1819)
acceptedseniornew
Labrus ornatus Carmichael, 1819
synonymseniororiginal
Nelabrichthys ornatus (Carmichael, 1819)
synonymseniornew
Labrichthys lantzii Sauvage, 1875
synonymjuniororiginal
Labrichthys isleanus Sauvage, 1875
synonymjuniororiginal
Platyglossus robinsoni Gilchrist & Thompson, 1914
synonymjuniororiginal
Suezichthys gracilis (Steindachner & Döderlein, 1887)
acceptedseniornew
Labrichthys gracilis Steindachner & Döderlein, 1887
synonymseniororiginal
Pseudolabrus gracilis (Steindachner & Döderlein, 1887)
synonymseniornew
Guntheria devisi (non Whitley, 1941)
misappliedmisappliedoriginal
Suezichthys soelae (non Russell, 1985)
misappliedmisappliedoriginal
Suezichthys devisi (Whitley, 1941)
provisionally acceptseniornew
Guntheria devisi Whitley, 1941
synonymseniororiginal
Suezichthys notatus (Kamohara, 1958)
acceptedseniornew
Pseudolabrus notatus Kamohara, 1958
synonymseniororiginal
Suezichthys tripunctatus Randall & Kotthaus, 1977
synonymjuniororiginal
Suezichthys russelli Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Suezichthys tripunctatus (non Randall & Kotthaus, 1977)
misappliedmisappliedoriginal
Suezichthys arquatus Russell, 1985
acceptedseniororiginal
Suezichthys aylingi Russell, 1985
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Suezichthys soelae Russell, 1985
acceptedseniororiginal
! Suezichthy soelae Russell, 1985
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
Suezichthys rosenblatti Russell & Westneat, 2013
acceptedseniororiginal
Larabicus quadrilineatus (Rüppell, 1835)
acceptedseniornew
Labrus quadrilineatus Rüppell, 1835
synonymseniororiginal
Polylepion russelli (Gomon & Randall, 1975)
acceptedseniornew
Bodianus russelli Gomon & Randall, 1975
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
Minilabrus striatus Randall & Dor, 1980
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
! Coniella apterygia Allen, 1983
synonymseniororiginal
Notolabrus fucicola (Richardson, 1840)
acceptedseniornew
Labrus fucicola Richardson, 1840
synonymseniororiginal
Labrichthys fucicola (Richardson, 1840)
synonymseniornew
Pseudolabrus fucicola (Richardson, 1840)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Labrichthys botryocosmus (non Richardson, 1846)
misappliedmisappliednew
Notolabrus celidotus (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus celidotus Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
Julis celidotus (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Labrichthys celidota (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Pseudolabrus celidotus (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Labrus poecilopleura Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Labrus botryocosmus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Labrichthys botryocosmus (Richardson, 1846)
synonymjuniornew
Notolabrus tetricus (Richardson, 1840)
acceptedseniornew
Labrus tetricus Richardson, 1840
synonymseniororiginal
Pseudolabrus tetricus (Richardson, 1840)
synonymseniornew
Tautoga tetrica (Richardson, 1840)
synonymseniornew
! Pseudolabrus tetrica (Richardson, 1840)
Synonymseniornew
Labrichthys bleekeri Castelnau, 1872
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus bleekeri (Castelnau, 1872)
synonymjuniornew
Labrichthys richardsoni Castelnau, 1872
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus richardsonii (Castelnau, 1872)
ambiguoushomonymnew
Labrichthys vestita Castelnau, 1872
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus vestitus (Castelnau, 1872)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Labrichthys cuvieri Castelnau, 1873
synonymjuniororiginal
Labrichthys cyanogenys Ramsay & Ogilby, 1887
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus cyanogenys (Ramsay & Ogilby, 1887)
synonymjuniornew
Labrichthys ephippium (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliedmisapplied
Pseudolabrus ephippium (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliedmisapplied
Notolabrus inscriptus (Richardson, 1848)
acceptedseniornew
Labrus inscriptus Richardson, 1848
synonymseniororiginal
Labrichthys inscripta (Richardson, 1848)
synonymseniornew
Pseudolabrus inscriptus (Richardson, 1848)
synonymseniornew
Tautoga inscripta Richardson, 1848
ambiguousotheroriginal
Notolabrus parilus (Richardson, 1850)
acceptedseniornew
Tautoga parila Richardson, 1850
synonymseniororiginal
Labrichthys parila (Richardson, 1850)
synonymseniornew
Pseudolabrus parila (Richardson, 1850)
synonymseniornew
Pseudolabrus parilus (Richardson, 1850)
synonymseniornew
Labrichthys punctulata Günther, 1862
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus punctulatus (Günther, 1862)
synonymjuniornew
Labrichthys bostockii Castelnau, 1873
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus bostockii (Castelnau, 1873)
synonymjuniornew
Labrichthys edelensis Castelnau, 1873
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus edelensis (Castelnau, 1873)
synonymjuniornew
Labrichthys convexus Castelnau, 1875
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus convexus (Castelnau, 1875)
synonymjuniornew
Labrichthys rubra Castelnau, 1875
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus ruber (Castelnau, 1875)
synonymjuniornew
Labrichthys unicolor Castelnau, 1875
synonymjuniororiginal
Pseudolabrus unicolor (Castelnau, 1875)
synonymjuniornew
Labrichthys gymnogenis (non Günther, 1862)
misappliedmisappliedoriginal
Notolabrus gymnogenis (Günther, 1862)
acceptedseniornew
synonymothernew
Labrichthys gymnogenis Günther, 1862
synonymseniororiginal
Pseudolabrus gymnogenis (Günther, 1862)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Labrichthys parila (non Richardson, 1850)
misappliedmisappliednew
Notolabrus cinctus (Hutton, 1877)
acceptedseniornew
Labrichthys cincta Hutton, 1877
synonymseniororiginal
Pseudolabrus cinctus (Hutton, 1877)
synonymseniornew
Frontilabrus caeruleus Randall & Condé, 1989
acceptedseniororiginal
Terelabrus rubrovittatus Randall & Fourmanoir, 1998
acceptedseniororiginal
Terelabrus dewapyle Fukui & Motomura, 2015
acceptedseniororiginal
Terelabrus rubrovittatus (non Randall & Fourmanoir, 1998)
misappliedmisappliedoriginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniornew
Labrus arago Quoy & Gaimard, 1824
synonymjuniororiginal
! Julis taenianotus Quoy & Gaimard, 1824
synonymjuniororiginal
Julis trimaculata Valenciennes, 1839
ambiguousjuniororiginal
Novacula julioides Bleeker, 1851
synonymjuniororiginal
Bodianinae
Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus rufus Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Bodianus bodianus Bloch, 1790
synonymjuniororiginal
Lutjanus verres Bloch, 1791
synonymjuniororiginal
Sparus falcatus Bloch, 1791
synonymjuniororiginal
Labrus semiruber Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Harpe caeruleoaureus Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
! Harpe caeruleo-aureus Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Bodianus blochii Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Bodianus brachyrhynus Miranda Ribeiro, 1918
synonymjuniororiginal
Bodianus bilunulatus (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus bilunulatus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
synonymseniornew
Lepidaplois bilunulatus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Lepidaplois hirsutus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
Bodianus diana (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus diana Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
Lepidaplois diana (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Bodiana diana (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Bodianus macrourus (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus macrourus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
Labrus hirsutus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Bodianus hirsutus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Lepidaplois hirsutus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Labrus rubrolineatus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Crenilabrus croceus Lesson, 1828
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Labrus spilonotus Bennett, 1836
synonymjuniororiginal
Cossyphus maldat Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Cossyphus macrurus Günther, 1862
synonymotheroriginal
Bodianus mesothorax (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus mesothorax Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
Lepidaplois mesothorax (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
! Bodianus meosthorax (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Scarus mordax Gronow, 1854
synonymjuniororiginal
Bodianus speciosus (Bowdich, 1825)
acceptedseniornew
Diastodon speciosus Bowdich, 1825
synonymseniororiginal
Labrus iagonensis Bowdich, 1825
synonymjuniororiginal
Bodianus iagonensis (Bowdich, 1825)
synonymjuniornew
! Cossyphus jagonensis (Bowdich, 1825)
synonymjuniornew
! Labrus jagonensis Bowdich, 1825
synonymjuniororiginal
! Labrus yagonensis Bowdich, 1825
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Bodianus tredecimspinosus (Günther, 1862)
synonymjuniornew
Bodianus anthioides (Bennett, 1832)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Lepidaplois anthioides (Bennett, 1832)
synonymseniornew
! Bodianus anthoides (Bennett, 1832)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Cossyphus bicolor Liénard, 1891
synonymjuniororiginal
Cossyphus boutoni Liénard, 1891
synonymjuniororiginal
Bodianus axillaris (Bennett, 1832)
acceptedseniornew
Labrus axillaris Bennett, 1832
synonymseniororiginal
Lepidaplois axillaris (Bennett, 1832)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Bodianus leucosticticus (Bennett, 1832)
acceptedseniornew
Labrus leucosticticus Bennett, 1832
synonymseniororiginal
! Bodianus leucostictus (Bennett, 1832)
synonymseniornew
Lepidaplois bourboni Fourmanoir & Guézé, 1961
synonymjuniororiginal
Bodianus perditio (Quoy & Gaimard, 1834)
acceptedseniornew
Labrus perditio Quoy & Gaimard, 1834
synonymseniororiginal
Lepidaplois perditio (Quoy & Gaimard, 1834)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Cossyphus aurifer De Vis, 1884
synonymjuniororiginal
Cossyphus latro De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
Cossyphus astrolumbus (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliedoriginal
Bodianus albotaeniatus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Cossyphus albotaeniatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Cossyphus albo-taeniatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Crenilabrus modestus Garrett, 1864
synonymjuniororiginal
! Lepidoplois strophodes Jordan & Evermann, 1903
synonymjuniororiginal
Lepidaplois strophodes Jordan & Evermann, 1903
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Bodianus atrolumbus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Cossyphus atrolumbus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Cossyphus nigromaculatus Gilchrist & Thompson, 1908
synonymjuniororiginal
Chaeropsodes pictus Gilchrist & Thompson, 1909
synonymjuniororiginal
Bodianus perditio (non Quoy & Gaimard, 1834)
misappliedmisappliednew
Lepidaplois perditio (non Quoy & Gaimard, 1834)
misappliedmisappliednew
Bodianus scrofa (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Labrus scrofa Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Cossyphus scrofa (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Diastodon scrofa (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Lepidaplois scrofa (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Pseudolepidaplois scrofa (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Trochocopus scrofa (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Pseudolepidaplois pfaffi Bauchot & Blanc, 1961
synonymjuniororiginal
Bodianus eclancheri (Valenciennes, 1846)
acceptedseniornew
Cossyphus eclancheri Valenciennes, 1846
synonymseniororiginal
Bodianus opercularis (Guichenot, 1847)
acceptedseniornew
Cossyphus opercularis Guichenot, 1847
synonymseniororiginal
Trochocopus opercularis (Guichenot, 1847)
synonymseniornew
Cheiliopsis bivittatus Steindachner, 1863
synonymjuniororiginal
Bodianus vulpinus (Richardson, 1850)
acceptedseniornew
Cossyphus vulpinus Richardson, 1850
synonymseniororiginal
Bodianus pulchellus (Poey, 1860)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Harpe pectoralis Gill, 1862
synonymjuniororiginal
Bodianus oxycephalus (Bleeker, 1862)
acceptedseniornew
Cossyphus oxycephalus Bleeker, 1862
synonymseniororiginal
Bodianus unimaculatus (Günther, 1862)
acceptedseniornew
Cossyphus unimaculatus Günther, 1862
synonymseniororiginal
Cossyphus bellis Ramsay, 1887
synonymjuniororiginal
Bodianus vulpinus (non Richardson, 1850)
misappliedmisappliednew
Bodianus oxycephalus (non Bleeker, 1862)
misappliedmisappliednew
Bodianus neilli (Day, 1867)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Bodianus frenchii (Klunzinger, 1879)
acceptedseniornew
Cossyphus frenchii Klunzinger, 1879
synonymseniororiginal
Trochocopus rufus Macleay, 1878
synonymjuniororiginal
Bodianus sanguineus (Jordan & Evermann, 1903)
acceptedseniornew
Verriculus sanguineus Jordan & Evermann, 1903
synonymseniororiginal
Bodianus loxozonus (Snyder, 1908)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniornew
Lepidaplois trotteri Fowler & Bean, 1923
synonymjuniororiginal
Bodianus hirsutus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
Bodianus macrourus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
Labrus hirsutus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliedoriginal
Bodianus cylindriatus (Tanaka, 1930)
acceptedseniornew
Verreo cylindriatus Tanaka, 1930
synonymseniororiginal
Bodianus trilineatus (Fowler, 1934)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
acceptedseniororiginal
Bodianus macrognathos (Morris, 1974)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Bodianus izuensis Araga & Yoshino, 1975
acceptedseniororiginal
Bodianus masudai Araga & Yoshino, 1975
acceptedseniororiginal
Bodianus insularis Gomon & Lubbock, 1980
acceptedseniororiginal
Bodianus rufus (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliednew
Cossyphus rufus (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedmisapplied
Harpe rufa (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliedmisapplied
Cossyphus pectoralis (non Gill, 1862)
misappliedmisappliedmisapplied
acceptedseniororiginal
Bodianus tanyokidus Gomon & Madden, 1981
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Bodianus sp. Not applicable
synonymotherother
Bodianus sp. 1 Not applicable
synonymotherother
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Bodianus dictynna Gomon, 2006
acceptedseniororiginal
! Bodianus dyctynna Gomon, 2006
synonymseniororiginal
Bodianus diana (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Bodianus rubrisos Gomon, 2006
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Bodianus solatus Gomon, 2006
acceptedseniororiginal
Bodianus perditio (non Quoy & Gaimard, 1834)
misappliedmisappliednew
Bodianus bennetti Gomon & Walsh, 2016
acceptedseniororiginal
Choerodon anchorago (Bloch, 1791)
acceptedseniornew
Sparus anchorago Bloch, 1791
synonymseniororiginal
! Chaerodon anchorago (Bloch, 1791)
synonymseniornew
Labrus macrodontus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Cossyphus macrodon Bleeker, 1849
synonymjuniororiginal
Choerops meleagris Rüppell, 1852
synonymjuniororiginal
Labrus chlorodus Gronow, 1854
synonymjuniororiginal
Crenilabrus leucozona Bleeker, 1858
synonymjuniororiginal
Choerops maeander Cartier, 1874
synonymjuniororiginal
Choerodon weberi Ogilby, 1911
synonymjuniororiginal
Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Cossyphus schoenleinii Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Chaerodon schoenleini (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
! Choerodon schoenleini (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
! Choerodon shoenleinii (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Cossyphus cyanostolus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Choerodon cyanostolus (Richardson, 1846)
synonymjuniornew
Cossyphus ommopterus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Choerops unimaculatus Cartier, 1874
synonymjuniororiginal
Torresia australis Castelnau, 1875
synonymjuniororiginal
Chaerops notatus Alleyne & Macleay, 1877
synonymjuniororiginal
Torresia lineata De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
Choerops nyctemblema Jordan & Evermann, 1902
ambiguousquestionableoriginal
Choerodon rubidus Scott, 1959
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Choerodon cyanodus (Richardson, 1843)
acceptedseniornew
Labrus cyanodus Richardson, 1843
synonymseniororiginal
Choerops albigena De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
Choerops olivaceus De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
Choerops concolor De Vis, 1885
ambiguousquestionableoriginal
ambiguoushomonymoriginal
Choerodon oligacanthus (Bleeker, 1851)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Choerops oligacanthus (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
Hypsigenys oligacanthus (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
! Choerodon oligocanthus (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Choerodon robustus (Günther, 1862)
acceptedseniornew
! Xiphochilus robustus Günther, 1862
synonymseniororiginal
Xiphocheilus robustus Günther, 1862
synonymseniororiginal
Cossyphus maxillosus Guichenot, 1863
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Choerodon rubescens (Günther, 1862)
acceptedseniornew
Choerops rubescens Günther, 1862
synonymseniororiginal
Choerodon fasciatus (Günther, 1867)
acceptedseniornew
Xiphochilus fasciatus Günther, 1867
synonymseniororiginal
Lienardella fasciata (Günther, 1867)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Choerodon gymnogenys (Günther, 1867)
acceptedseniornew
! Xiphochilus gymnogenys Günther, 1867
synonymseniororiginal
Peaolopesia gymnogenys (Günther, 1867)
synonymseniornew
Peaolopesia matthaei (Valenciennes, 1839)
ambiguousquestionablenew
Choerodon zosterophorus (Bleeker, 1868)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
! Choerodon zosterphorus (Bleeker, 1868)
synonymseniornew
Choerops brenchleyi Günther, 1872
synonymjuniororiginal
Choerodon cephalotes (Castelnau, 1875)
acceptedseniornew
Chaerops cephalotes Castelnau, 1875
synonymseniororiginal
Choerops perpulcher De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
! Chaerops perpulcher De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
Choerops macleayi Ramsay & Ogilby, 1887
synonymjuniororiginal
Choerops hodgkinsonii Saville-Kent, 1893
synonymjuniororiginal
! Chaerops hodgkinsonii Saville-Kent, 1893
synonymjuniororiginal
Choerodon venustus (De Vis, 1884)
acceptedseniornew
Choerops venustus De Vis, 1884
synonymseniororiginal
Choerodon ambiguus Ogilby, 1910
synonymjuniororiginal
Choerodon graphicus (De Vis, 1885)
acceptedseniornew
Choerops graphicus De Vis, 1885
synonymseniororiginal
synonymjuniororiginal
Choerodon azurio (Jordan & Snyder, 1901)
acceptedseniornew
Choerops azurio Jordan & Snyder, 1901
synonymseniororiginal
! Choerodon azuris (Jordan & Snyder, 1901)
synonymseniornew
Labrus japonicus Valenciennes, 1839
ambiguoushomonymoriginal
Crenilabrus stejnegeri Ishikawa, 1904
synonymseniororiginal
Choerodon zamboangae (Seale & Bean, 1907)
acceptedseniornew
Choerops zamboangae Seale & Bean, 1907
synonymseniororiginal
! Chaerodon zamboangae (Seale & Bean, 1907)
synonymseniornew
Choerodon jordani (Snyder, 1908)
acceptedseniornew
Choerops jordani Snyder, 1908
synonymseniororiginal
Choerodon frenatus Ogilby, 1910
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Choerodon vitta Ogilby, 1910
acceptedseniororiginal
Choerodon margaritiferus Fowler & Bean, 1928
acceptedseniororiginal
Choerodon melanostigma Fowler & Bean, 1928
acceptedseniororiginal
Choerodon paynei Whitley, 1945
acceptedseniororiginal
Choerodon japonicus (Kamohara, 1958)
acceptedseniornew
synonymotheroriginal
synonymseniororiginal
Choerodon gymnogenys (non Günther, 1867)
misappliedmisappliednew
Peaolopesia gymnogenys (non Günther, 1867)
misappliedmisappliednew
Choerodon cauteroma Gomon & Allen, 1987
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Choerodon gomoni Allen & Randall, 2002
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cheilininae
Cheilinus trilobatus Lacepède, 1801
acceptedseniororiginal
! Chelinus trilobatus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
! Cheilinus trilobus Schinz, 1822
synonymotherother
Cheilinus sinuosus Quoy & Gaimard, 1824
synonymjuniororiginal
Cheilinus maculosus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus rivulatus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus festivus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus nebulosus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Cheilinus tetrazona Bleeker, 1853
synonymjuniororiginal
Cheilinus fasciatopunctatus Steindachner, 1863
synonymjuniororiginal
! Cheilinus fasciato-punctatus Steindachner, 1863
synonymjuniororiginal
Cheilinus pulchellus Sauvage, 1880
synonymjuniororiginal
Cheilinus chlorourus (non Bloch, 1791)
misappliedmisappliednew
Cheilinus abudjubbe (non Rüppell, 1835)
misappliedmisappliedoriginal
Cheilinus lunulatus (Forsskål, 1775)
acceptedseniornew
Labrus lunulatus Forsskål, 1775
synonymseniororiginal
Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791)
acceptedseniornew
Sparus chlorourus Bloch, 1791
synonymseniororiginal
! Cheilenus chlorurus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Cheilinus chlororus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Cheilinus chlorouros (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Cheilinus chlorurus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Thalliurus chlororus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Thalliurus chlorurus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
Cheilinus punctatus Bennett, 1832
synonymjuniororiginal
Crenilabrus blochii Swainson, 1839
synonymjuniororiginal
Cheilinus blochii Valenciennes, 1840
ambiguoushomonymoriginal
Cheilinus punctulatus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus guttatus Bleeker, 1847
synonymjuniororiginal
Cheilinus decacanthus Bleeker, 1851
synonymjuniororiginal
Cheilinus trilobatus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliedoriginal
Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791)
acceptedseniornew
Sparus fasciatus Bloch, 1791
synonymseniororiginal
synonymseniornew
! Cheilenus fasciatus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
Labrus enneacanthus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Sparus bandatus Perry, 1810
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Cheilinus abudjubbe Rüppell, 1835
acceptedseniororiginal
Cheilinus undulatus Rüppell, 1835
acceptedseniororiginal
! Cheilenus undulatus Rüppell, 1835
synonymseniororiginal
! Cheilinus undulates Rüppell, 1835
synonymseniororiginal
! Chelinus undulatus Rüppell, 1835
synonymseniororiginal
Cheilinus mertensii Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
! Chilinus godeffroyi Günther, 1872
synonymjuniororiginal
Cheilinus godeffroyi Günther, 1872
synonymjuniororiginal
! Chelinus godeffroyi Günther, 1872
synonymjuniororiginal
Cheilinus rostratus Cartier, 1874
synonymjuniororiginal
Cheilinus oxycephalus Bleeker, 1853
acceptedseniororiginal
Cheilinus sanguineus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus ketlitzii Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
synonymseniororiginal
Epibulus insidiator (Pallas, 1770)
acceptedseniornew
Sparus insidiator Pallas, 1770
synonymseniororiginal
! Epibulis insidiator (Pallas, 1770)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Epibulus brevis Carlson, Randall & Dawson, 2008
acceptedseniororiginal
Epibulus sp. Not applicable
synonymotherother
Epibulus sp. 1 Not applicable
synonymotherother
Epibulus insidiator (non Pallas, 1770)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus sp. Not applicable
synonymotherother
! Cirrhilabrus temmincki Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
! Cirrhilabrus temminki Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
! Cirrhillabrus temminckii Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
Cirrhilabrus cyanopleura (Bleeker, 1851)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
! Cirrhilabrus cyanopleurus (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
! Cirrilabrus cyanopleurus (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Cirrhilabrus solorensis (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliedoriginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
! Cirrhilabrus ryukyuensis Ishikawa, 1904
provisionally acceptjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Cirrhilabrus cyanopleura (non Bleeker, 1851)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus sp. Not applicable
synonymotherother
synonymseniororiginal
Cirrhilabrus blatteus Springer & Randall, 1974
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus rubriventralis Springer & Randall, 1974
acceptedseniororiginal
! Cirrhilabrus rubiventralis Springer & Randall, 1974
synonymseniororiginal
Cirrhilabrus filamentosus (Klausewitz, 1976)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Cirrhilabrus melanomarginatus Randall & Shen, 1978
acceptedseniororiginal
Neocirrhilabrus oxyurus Randall & Wang, 1979
synonymjuniororiginal
Cirrhilabrus flavidorsalis Randall & Carpenter, 1980
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus lubbocki Randall & Carpenter, 1980
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus rubripinnis Randall & Carpenter, 1980
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus laboutei Randall & Lubbock, 1982
acceptedseniororiginal
! Cirrhilabrus labouti Randall & Lubbock, 1982
synonymseniororiginal
Cirrhilabrus lineatus Randall & Lubbock, 1982
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus roseafascia Randall & Lubbock, 1982
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus rubrisquamis Randall & Emery, 1983
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus johnsoni Randall, 1988
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus punctatus Randall & Kuiter, 1989
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus scottorum Randall & Pyle, 1989
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus lanceolatus Randall & Masuda, 1991
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus lunatus Randall & Masuda, 1991
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus sp. Not applicable
synonymotherother
Cirrhilabrus sp. 1 Not applicable
synonymotherother
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus condei Allen & Randall, 1996
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus pylei Allen & Randall, 1996
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus walindi Allen & Randall, 1996
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus adornatus Randall & Kunzmann, 1998
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus aurantidorsalis Allen & Kuiter, 1999
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus tonozukai Allen & Kuiter, 1999
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus katoi Senou & Hirata, 2000
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus claire Randall & Pyle, 2001
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus earlei Randall & Pyle, 2001
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus sp. A Not applicable
synonymotherother
Cirrhilabrus walshi Randall & Pyle, 2001
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus bathyphilus Randall & Nagareda, 2002
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus marjorie Allen, Randall & Carlson, 2003
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus cenderawasih Allen & Erdmann, 2006
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus beauperryi Allen, Drew & Barber, 2008
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus naokoae Randall & Tanaka, 2009
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus humanni Allen & Erdmann, 2012
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus nahackyi Walsh & Tanaka, 2012
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus marinda Allen, Erdmann & Dailami, 2015
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus sp. Not applicable
synonymotherother
Cirrhilabrus sp. 2 Not applicable
synonymotherother
Cirrhilabrus sp. 3 Not applicable
synonymotherother
Cirrhilabrus hygroxerus Allen & Hammer, 2016
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus isosceles Tea, Senou & Greene, 2016
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus rubeus Victor, 2016
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus rubriventralis (non Springer & Randall, 1974)
misappliedmisappliedoriginal
Cirrhilabrus efatensis Walsh, Tea & Tanaka, 2017
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus greeni Allen & Hammer, 2017
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus shutmani Tea & Gill, 2017
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus cyanogularis Tea, Frable & Gill, 2018
acceptedseniororiginal
Cirrhilabrus wakanda Tea, Pinheiro, Sheperd & Rocha, 2019
acceptedseniororiginal
Pteragogus pelycus Randall, 1981
acceptedseniororiginal
ambiguoushomonymoriginal
Pteragogus opercularis (Peters, 1855)
ambiguousothernew
Cossyphus opercularis (non Guichenot, 1855)
misappliedmisappliedoriginal
Pteragogus flagellifer (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Ctenolabrus flagellifer Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Duymaeria flagellifera (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Pteragogus flagellifera (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Pteragogus flagelliferum (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
! Daymaeria flagellifera (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Pteragogus aurigarius (Richardson, 1845)
acceptedseniornew
Ctenolabrus aurigarius Richardson, 1845
synonymseniororiginal
Ctenolabrus rubellio Richardson, 1845
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Duymaeria japonica Bleeker, 1856
synonymjuniororiginal
Pteragogus enneacanthus (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
! Pteragogus enneacantus (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
! Pterogogus enneacanthus (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
Duymaeria amboinensis Bleeker, 1856
synonymjuniororiginal
Pteragogus amboinensis (Bleeker, 1856)
synonymjuniornew
Pteragogus flagellifer (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliednew
Pteragogus taeniops (Peters, 1855)
acceptedseniornew
Cossyphus taeniops Peters, 1855
synonymseniororiginal
Pteragogus guttatus (Fowler & Bean, 1928)
acceptedseniornew
Duymaeria guttata Fowler & Bean, 1928
synonymseniororiginal
! Pterogogus guttatus (Fowler & Bean, 1928)
synonymseniornew
Pteragogus cryptus Randall, 1981
acceptedseniororiginal
! Pterogogus cryptus Randall, 1981
synonymseniororiginal
Pteragogus guttatus (non Fowler & Bean, 1928)
misappliedmisappliednew
Pteragogus clarkae Randall, 2013
acceptedseniororiginal
Duymaeria opercularis (non Peters, 1855)
misappliedmisappliedmisapplied
Pteragogus opercularis (non Peters, 1855)
misappliedmisappliednew
Pteragogus pelycus (non Randall, 1981)
misappliedmisappliedoriginal
Pteragogus trispilus Randall, 2013
acceptedseniororiginal
Pteragogus pelycus (non Randall, 1981)
misappliedmisappliednew
Pteragogus variabilis Randall, 2013
acceptedseniororiginal
Pteragogus pelycus (non Randall, 1981)
misappliedmisappliedoriginal
Cymolutes praetextatus (Quoy & Gaimard, 1834)
acceptedseniornew
Julis praetextata Quoy & Gaimard, 1834
synonymseniororiginal
! Cymolutes praetextatis (Quoy & Gaimard, 1834)
synonymseniornew
Cymolutes lecluse (Quoy & Gaimard, 1824)
acceptedseniornew
Xyrichthys lecluse Quoy & Gaimard, 1824
synonymseniororiginal
! Hemipteronotus leclusei (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymseniornew
Cymolutes torquatus (Valenciennes, 1840)
acceptedseniornew
Xyrichthys torquatus Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Cymolutes lecluse (non Quoy & Gaimard, 1824)
misappliedmisappliednew
Novaculichthys taeniourus (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus taeniourus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
Hemipteronotus taeniourus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Hemipteronotus taeniurus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Labrus taeniours Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
! Novaculichthys taeniorus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Novaculichthys taeniurus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Novaculichtys taeniorus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Xyrichthys taeniouris (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Julis bifer Lay & Bennett, 1839
synonymjuniororiginal
Novaculichthys bifer (Lay & Bennett, 1839)
synonymjuniornew
Oxycheilinus arenatus (Valenciennes, 1840)
acceptedseniornew
Cheilinus arenatus Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
! Cheillio arenatus (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Oxycheilinus mentalis (non Rüppell, 1828)
misappliedmisappliednew
Oxycheilinus digramma (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus digramma Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
Cheilinus digramma (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Cheilinus diagramma (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Cheilinus diagrammus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Cheilinus digrammas (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Cheilinus digrammus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Oxycheilinus diagramma (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Oxycheilinus diagrammus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Oxycheilinus digrammus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Sparus radiatus Bloch & Schneider, 1801
synonymjuniororiginal
Cheilinus coccineus Rüppell, 1828
synonymjuniororiginal
Cheilinus commersonii Bennett, 1832
synonymjuniororiginal
! Cheilinus commersoni Bennett, 1832
synonymjuniororiginal
Cheilinus diagrammus Valenciennes, 1840
ambiguousotheroriginal
Cheilinus lacrymans Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus radiatus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Cheilinus roseus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Oxycheilinus mentalis (Rüppell, 1828)
acceptedseniornew
Cheilinus mentalis Rüppell, 1828
synonymseniororiginal
Oxycheilinus orientalis (non Günther, 1862)
misappliedmisappliednew
Oxycheilinus bimaculatus (Valenciennes, 1840)
acceptedseniornew
! Cheillio bimaculatus (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
Cheilinus bimaculatus Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Oxycheilinus celebicus (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Cheilinus celebicus Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
Cheilinus oxyrhynchus Bleeker, 1862
synonymjuniororiginal
Oxycheilinus orientalis (Günther, 1862)
acceptedseniornew
Cheilinus orientalis Günther, 1862
synonymseniororiginal
Cheilinus rhodochrous Günther, 1867
synonymjuniororiginal
Oxycheilinus rhodochrous (Günther, 1867)
synonymjuniornew
Cheilinus celebicus (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliedoriginal
acceptedseniornew
! Cheilinus unifasciatus Streets, 1877
synonymseniororiginal
! Cheilenus unifasciatus Streets, 1877
synonymseniororiginal
! Oxycheilinus unifasciata (Streets, 1877)
synonymseniornew
Oxycheilinus digrammus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
Cheilinus rhodochrous (non Günther, 1867)
misappliedmisappliedoriginal
Oxycheilinus lineatus Randall, Westneat & Gomon, 2003
acceptedseniororiginal
Oxycheilinus sp. 4 Not applicable
synonymotherother
Oxycheilinus nigromarginatus Randall, Westneat & Gomon, 2003
acceptedseniororiginal
acceptedseniornew
Cheilinus hexataenia Bleeker, 1857
synonymseniororiginal
Pseudolabrus hexataenia (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
! Pseudocheilinus hexataenis (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
! Pseudocheilinus Hexateania (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
! Pseudocheinilus Hexateania (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
Pseudocheilinus psittaculus Kner & Steindachner, 1867
synonymjuniororiginal
Cossyphus echis Guichenot, 1869
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
synonymjuniororiginal
Pseudocheilinus hexataenia (non Bleeker, 1857)
misappliedmisappliednew
Pseudocheilinus evanidus Jordan & Evermann, 1903
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Pseudocheilinus sp. Not applicable
synonymotherother
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Pseudocheilinus sp. Not applicable
synonymotherother
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Wetmorella philippina Fowler & Bean, 1928
synonymjuniororiginal
! Wetmorella phillipina Fowler & Bean, 1928
synonymjuniororiginal
Wetmorella philippina bifasciata Schultz & Marshall, 1954
synonymjuniororiginal
Wetmorella ocellata Schultz & Marshall, 1954
synonymjuniororiginal
Wetmorella triocellata Schultz & Marshall, 1954
synonymjuniororiginal
Wetmorella albofasciata (non Schultz & Marshall, 1954)
misappliedmisappliedoriginal
Wetmorella albofasciata Schultz & Marshall, 1954
acceptedseniororiginal
Wetmorella philippina (non Fowler & Bean, 1928)
misappliedmisappliedoriginal
Wetmorella tanakai Randall & Kuiter, 2007
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Corinae
Coris aygula Lacepède, 1801
acceptedseniororiginal
Julis aygula (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Coris angulatus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Coris angulata Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Labrus cingulum Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Hemicoris cingulum (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Julis cingulum (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Labrus aureomaculatus Bennett, 1830
synonymjuniororiginal
Julis ruppelii Bennett, 1831
synonymjuniororiginal
Julis gibbifrons Quoy & Gaimard, 1834
synonymjuniororiginal
Julis semipunctatus Rüppell, 1835
synonymjuniororiginal
Julis coris Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Coris cyanea Macleay, 1883
synonymjuniororiginal
Coris variegata Ramsay & Ogilby, 1887
ambiguousotheroriginal
Coris imbris Tanaka, 1918
synonymjuniororiginal
Coris julis (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus julis Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Julis julis (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus paroticus Linnaeus, 1758
synonymjuniororiginal
Labrus perdica Forsskål, 1775
synonymjuniororiginal
Labrus infuscus Walbaum, 1792
synonymjuniororiginal
Labrus subfuscus Bloch & Schneider, 1801
ambiguoushomonymoriginal
Labrus keslik Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Labrus cettii Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
Labrus giofredi Risso, 1810
synonymjuniororiginal
Julis mediterranea Risso, 1827
synonymjuniororiginal
Julis speciosa Risso, 1827
synonymjuniororiginal
Coris speciosa (Risso, 1827)
synonymjuniornew
Julis vulgaris Fleming, 1828
synonymjuniororiginal
Julis melanura Lowe, 1839
synonymjuniororiginal
Julis festiva Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Coris festiva (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Julis vulgaris Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Coris taeniatus Steindachner, 1863
synonymjuniororiginal
Julis azorensis Fowler, 1919
synonymjuniororiginal
Coris picta (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus pictus Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
Coris pictus (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Coris semicincta Ramsay, 1883
synonymjuniororiginal
Coris gaimard (Quoy & Gaimard, 1824)
acceptedseniornew
Julis gaimard Quoy & Gaimard, 1824
synonymseniororiginal
Coris gaimard gaimard (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymseniornew
! Coris gaimardi (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymseniornew
Julis greenovii Bennett, 1828
synonymjuniororiginal
Coris greenovii (Bennett, 1828)
synonymjuniornew
Julis ganymede Bennett, 1830
synonymjuniororiginal
Julis leucorhynchos Bleeker, 1856
synonymjuniororiginal
! Coris greenoughii Günther, 1861
synonymjuniororiginal
Coris pulcherrima Günther, 1862
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Coris gaimard speciosa (Fowler, 1946)
synonymjuniornew
Coris flavovittata (Bennett, 1828)
acceptedseniornew
Julis flavovittatus Bennett, 1828
synonymseniororiginal
Julis eydouxii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Coris eydouxii (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Coris lepomis Jenkins, 1901
synonymjuniororiginal
Coris formosa (Bennett, 1830)
acceptedseniornew
Labrus formosus Bennett, 1830
synonymseniororiginal
Coris frerei Günther, 1867
synonymjuniororiginal
! Coris freri Günther, 1867
synonymjuniororiginal
Coris halei Day, 1888
synonymjuniororiginal
Coris cuvieri (Bennett, 1831)
acceptedseniornew
Julis cuvieri Bennett, 1831
synonymseniororiginal
Julis stellatus Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Coris africana Smith, 1957
synonymjuniorchange in rank
Coris caudimacula (Quoy & Gaimard, 1834)
acceptedseniornew
Julis caudimacula Quoy & Gaimard, 1834
synonymseniororiginal
Halichoeres multicolor Rüppell, 1835
synonymjuniororiginal
Coris multicolor (Rüppell, 1835)
synonymjuniornew
Coris variegata (Rüppell, 1835)
acceptedseniornew
Halichoeres variegatus Rüppell, 1835
synonymseniororiginal
Coris variegatus (Rüppell, 1835)
synonymseniornew
Coris auricularis (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis auricularis Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Coris batuensis (Bleeker, 1856)
acceptedseniornew
Julis batuensis Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
Hemicoris batuensis (Bleeker, 1856)
synonymseniornew
Julis schroederii Bleeker, 1858
synonymjuniororiginal
Coris schroederi (Bleeker, 1858)
synonymjuniornew
! Coris schroedi (Bleeker, 1858)
synonymjuniornew
Coris pallida Macleay, 1881
synonymjuniororiginal
Coris papuensis Macleay, 1883
synonymjuniororiginal
Coris coronata De Vis, 1885
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Coris variegata (non Rüppell, 1835)
misappliedmisappliednew
Coris atlantica Günther, 1862
acceptedseniororiginal
Coris guineensis Bleeker, 1863
synonymjuniororiginal
Coris hupferi Fischer, 1885
synonymjuniororiginal
Coris julis (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliednew
Coris ballieui Vaillant & Sauvage, 1875
acceptedseniororiginal
Coris rosea Vaillant & Sauvage, 1875
synonymjuniororiginal
Coris argenteostriata Steindachner, 1900
synonymjuniororiginal
Coris schauinslandii Steindachner, 1900
synonymjuniororiginal
Hemicoris keleipionis Jenkins, 1901
synonymjuniororiginal
Coris venusta Vaillant & Sauvage, 1875
acceptedseniororiginal
Hemicoris remedius Jenkins, 1901
synonymjuniororiginal
Coris sandeyeri (Hector, 1884)
acceptedseniornew
Cymolutes sandeyeri Hector, 1884
synonymseniororiginal
Coris sandageri (Hector, 1884)
synonymseniornew
Coris rex Ramsay & Ogilby, 1886
synonymjuniororiginal
Coris trimaculata Ogilby, 1888
synonymjuniororiginal
! Coris trimaculatus Ogilby, 1888
synonymjuniororiginal
Coris musume (Jordan & Snyder, 1904)
acceptedseniornew
Julis musume Jordan & Snyder, 1904
synonymseniororiginal
Coris picta (non Bloch & Schneider, 1801)
misappliedmisappliednew
Coris dorsomacula Fowler, 1908
acceptedseniororiginal
! Coris dorsomaculata Fowler, 1908
synonymseniororiginal
! Coris dorsumacula Fowler, 1908
synonymseniororiginal
Coris aurilineata Randall & Kuiter, 1982
acceptedseniororiginal
! Coris aurolineata Randall & Kuiter, 1982
synonymseniororiginal
Coris bulbifrons Randall & Kuiter, 1982
acceptedseniororiginal
Coris aygula (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliedoriginal
Coris cyanea (non Macleay, 1883)
misappliedmisappliedoriginal
Coris pictoides Randall & Kuiter, 1982
acceptedseniororiginal
Coris flavovittata (non Bennett, 1828)
misappliedmisappliednew
Coris nigrotaenia Mee & Hare, 1995
acceptedseniororiginal
Coris centralis Randall, 1999
acceptedseniororiginal
Coris debueni Randall, 1999
acceptedseniororiginal
Coris sp. Not applicable
synonymotherother
Coris hewetti Randall, 1999
acceptedseniororiginal
Coris sp. Not applicable
synonymotherother
Coris marquesensis Randall, 1999
acceptedseniororiginal
Coris gaimard (non Quoy & Gaimard, 1824)
misappliedmisappliednew
Coris roseoviridis Randall, 1999
acceptedseniororiginal
Coris latifasciata Randall, 2013
acceptedseniororiginal
Coris batuensis (non Bleeker, 1856)
misappliedmisappliednew
Coris variegata (non Ramsay, 1887)
misappliedmisappliedoriginal
Hologymnosus annulatus (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus annulatus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
! Hologymnos annulatus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Labrus semidiscus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Hemigumnosus semidiscus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Hologymnosus semidiscus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Hologymnosus doliatus (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus doliatus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
! Hologymnos doliatus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Hologymnous doliatus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
! Hologymnus doliatus (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Hologymnosus semidiscus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
Hologymnosus longipes (Günther, 1862)
acceptedseniornew
Coris longipes Günther, 1862
synonymseniororiginal
Hologymnosus rhodonotus Randall & Yamakawa, 1988
acceptedseniororiginal
Hologymnosus sp. Not applicable
synonymotherother
Hologymnosus semidiscus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliednew
Cheilio inermis (Forsskål, 1775)
acceptedseniornew
Labrus inermis Forsskål, 1775
synonymseniororiginal
! Cheilinus inermis (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
! Cheilio enermis (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
! Cheilio innermis (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
! Cheillio inermis (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
! Cheilo inermis (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
! Chelio inermis (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
Labrus hassek Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Cheilio auratus Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Cheilio fuscus Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Labrus fusiformis Rüppell, 1835
synonymjuniororiginal
Cheilio cyanochloris Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
! Cheilio cyano-chloris Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Cheilio forskalii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Cheilio hemichrysos Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Cheilio viridis Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Cheilio microstoma Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Cheilio ramosus Jenyns, 1842
synonymjuniororiginal
Cheilio bicolor Bianconi, 1857
synonymjuniororiginal
Cheilio udanad Montrouzier, 1857
synonymjuniororiginal
Anampses cuvier Quoy & Gaimard, 1824
acceptedseniororiginal
Anampses godeffroyi Günther, 1881
synonymjuniororiginal
Anampses evermanni Jenkins, 1901
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
synonymseniororiginal
synonymseniororiginal
Anampses diadematus Rüppell, 1835
synonymjuniororiginal
Anampses lineolatus Bennett, 1836
synonymjuniororiginal
Anampses chlorostigma Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Anampses viridis Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Anampses taeniatus Liénard, 1891
synonymjuniororiginal
Anampses rubroviridis Liénard, 1891
synonymjuniororiginal
Anampses pulcher Regan, 1913
synonymjuniororiginal
Anampses tinkhami Fowler, 1946
synonymjuniororiginal
Anampses cuvier (non Quoy & Gaimard, 1824)
misappliedmisappliedoriginal
Anampses geographicus Valenciennes, 1840
acceptedseniororiginal
synonymjuniororiginal
Anampses lienardi Bleeker, 1875
synonymjuniororiginal
Anampses meleagrides Valenciennes, 1840
acceptedseniororiginal
Anampses amboinensis Bleeker, 1857
synonymjuniororiginal
Anampses meleagris Günther, 1862
ambiguousotheroriginal
Anampses lunatus Sauvage, 1891
synonymjuniororiginal
Anampses ikedai Tanaka, 1908
synonymjuniororiginal
Anampses nagayoi Tanaka, 1908
synonymjuniororiginal
Anampses twistii Bleeker, 1856
acceptedseniororiginal
! Anampses twiisti Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
! Anampses twisti Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
Anampses melanurus Bleeker, 1857
acceptedseniororiginal
Anampses neoguinaicus Bleeker, 1878
acceptedseniororiginal
Anampses fidjensis Sauvage, 1880
synonymjuniororiginal
Anampses elegans Ogilby, 1889
acceptedseniororiginal
Anampses variolatus Ogilby, 1889
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
synonymjuniororiginal
Anampses lennardi Scott, 1959
acceptedseniororiginal
! Anampses lennaroi Scott, 1959
synonymseniororiginal
Anampses femininus Randall, 1972
acceptedseniororiginal
Anampses lineatus Randall, 1972
acceptedseniorchange in rank
synonymseniororiginal
Halichoeres zeylonicus (Bennett, 1833)
acceptedseniornew
Julis zeylonicus Bennett, 1833
synonymseniororiginal
! Halichoeres zeylanicus (Bennett, 1833)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Julis girardi Bleeker, 1858
synonymjuniororiginal
Halichoeres girardi (Bleeker, 1858)
synonymjuniornew
Leptojulis cyanopleura (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliednew
Halichoeres radiatus (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus radiatus Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Julis crotaphus Cuvier, 1829
synonymjuniororiginal
Julis cyanostigma Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Julis opalina Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Julis patatus Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Iridio elegans Bean, 1906
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Halichoeres brasiliensis (non Bloch, 1791)
misappliedmisappliednew
Labrus brasiliensis (non Bloch, 1791)
misappliedmisappliedoriginal
acceptedseniornew
Labrus bivittatus Bloch, 1791
synonymseniororiginal
Labrus psittaculus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Julis humeralis Poey, 1860
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Platyglossus florealis Jordan & Gilbert, 1882
synonymjuniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Julis principis Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Halichoeres irideus Starks, 1913
synonymjuniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniornew
Labrus gymnocephalus Bloch & Schneider, 1801
synonymjuniororiginal
Halichoeres gymnocephalus (Bloch & Schneider, 1801)
synonymjuniornew
Julis modestus Bleeker, 1847
synonymjuniororiginal
Halichoeres modestus (Bleeker, 1847)
synonymjuniornew
Julis cuvieri Bleeker, 1847
ambiguoushomonymoriginal
Halichoeres bleekeri Günther, 1861
ambiguoushomonymoriginal
synonymjuniororiginal
Halichoeres javanicus (non Bleeker, 1857)
misappliedmisappliednew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Halichoeres leucurus (Walbaum, 1792)
acceptedseniornew
Labrus leucurus Walbaum, 1792
synonymseniororiginal
Labrus purpurescens Bloch & Schneider, 1801
synonymjuniororiginal
Halichoeres purpurescens (Bloch & Schneider, 1801)
synonymjuniornew
! Halichoeres purpurascens (Bloch & Schneider, 1801)
synonymjuniornew
Halichoeres argus (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus argus Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
Labrus guttatus Bloch, 1791
ambiguousjuniororiginal
! Labrus guttulatus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Julis polyophthalmus Bleeker, 1853
synonymjuniororiginal
Julis leparensis Bleeker, 1853
synonymjuniororiginal
Halichoeres leparensis (Bleeker, 1853)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
Halichoeres guttatus (non Gmelin, 1789)
misappliedmisappliedmisapplied
Labrus guttatus (non Gmelin, 1789)
misappliedmisappliedmisapplied
Halichoeres bicolor (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus bicolor Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
! Halichoeres bicolour (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Julis hyrtlii Bleeker, 1856
synonymjuniororiginal
Halichoeres hyrtli (Bleeker, 1856)
synonymjuniornew
Halichoeres hyrtlii (Bleeker, 1856)
synonymjuniornew
Platyglossus xanti Károli, 1882
ambiguousquestionableoriginal
Halichoeres xanti (Károli, 1882)
ambiguousquestionablenew
Halichoeres hortulanus (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus hortulanus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
! Halichoeres hortulans (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Labrus centiquadrus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Halichoeres centiquadrus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
synonymjuniornew
Hemitautoga centiquadrus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
! Halichoeres centriquadrus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
synonymjuniornew
Halichoeres nigrescens (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus nigrescens Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
! Halichoeres nigriscens (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Labrus baccatus Marion de Procé, 1822
synonymjuniororiginal
Labrus mola Cuvier, 1829
synonymjuniororiginal
Julis dussumieri Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Halichoeres dussumieri (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Julis exornatus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Julis javanicus Bleeker, 1857
synonymjuniororiginal
Platyglossus dubius Steindachner, 1866
synonymjuniororiginal
Platyglossus dayi Steindachner, 1870
synonymjuniororiginal
Platyglossus ransonneti Steindachner, 1870
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Platyglossus maculatus Jatzow & Lenz, 1898
synonymjuniororiginal
Halichoeres leucostigma Fowler & Bean, 1928
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Halichoeres dimidiatus (Agassiz, 1831)
acceptedseniornew
Julis dimidiatus Agassiz, 1831
synonymseniororiginal
Halichoeres scapularis (Bennett, 1832)
acceptedseniornew
Julis scapularis Bennett, 1832
synonymseniororiginal
! Halichoeres scalpularis (Bennett, 1832)
synonymseniornew
Halichoeres trimaculatus (Quoy & Gaimard, 1834)
acceptedseniornew
Julis trimaculata Quoy & Gaimard, 1834
synonymseniororiginal
Halichoeres marginatus Rüppell, 1835
acceptedseniororiginal
Julis notopsis Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Halichoeres notopsis (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Julis lamarii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Halichoeres lamarii (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Halichoeres virescens Fourmanoir & Guézé, 1961
synonymjuniororiginal
Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis garnoti Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Halichoeres margaritaceus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis margaritaceus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Halichoeres margariaceus (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
! Halichoeres margaritaceous (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Julis poecila Lay & Bennett, 1839
synonymjuniororiginal
Julis harloffii Bleeker, 1847
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Halichoeres daedalma Jordan & Seale, 1906
synonymjuniororiginal
Halichoeres nafae Tanaka, 1908
synonymjuniororiginal
Halichoeres nebulosus (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliednew
Halichoeres miniatus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis miniatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Halichoeres nebulosus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis nebulosus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Halichoeres nebulosa (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
Julis pseudominiatus Bleeker, 1856
synonymjuniororiginal
Julis reichei Bleeker, 1857
synonymjuniororiginal
Halichoeres reichei (Bleeker, 1857)
synonymjuniornew
Pseudojulis maculifer Castelnau, 1875
synonymjuniororiginal
Halichoeres margaritaceus (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliednew
Halichoeres kawarin (non Bleeker, 1852)
misappliedmisappliednew
Halichoeres papilionaceus (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis papilionaceus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Julis schwarzii Bleeker, 1847
synonymjuniororiginal
! Halichoeres schwartzii (Bleeker, 1847)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
Platyglossus doleschalli Steindachner, 1863
synonymjuniororiginal
Halichoeres tenuispinis (non Günther, 1862)
misappliedmisappliednew
Halichoeres maculipinna (Müller & Troschel, 1848)
acceptedseniornew
Julis maculipinna Müller & Troschel, 1848
synonymseniororiginal
! Halichoeres maculipinnis (Müller & Troschel, 1848)
synonymseniornew
Halichoeres binotopsis (Bleeker, 1849)
acceptedseniornew
Julis binotopsis Bleeker, 1849
synonymseniororiginal
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Halichoeres melanurus (Bleeker, 1851)
acceptedseniornew
Julis melanurus Bleeker, 1851
synonymseniororiginal
Platyglossus melanurus (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
Julis hoevenii Bleeker, 1851
synonymjuniororiginal
Halichoeres hoevenii (Bleeker, 1851)
synonymjuniornew
! Halichoeres hoeveni (Bleeker, 1851)
synonymjuniornew
Halichoeres kallochroma (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliednew
Halichoeres hartzfeldii (Bleeker, 1852)
acceptedseniornew
Julis hartzfeldii Bleeker, 1852
synonymseniororiginal
! Halichoeres hardzfeldi (Bleeker, 1852)
synonymseniornew
! Halichoeres hartzfeldi (Bleeker, 1852)
synonymseniornew
Halichoeres pelicieri (non Randall & Smith, 1982)
misappliedmisappliedoriginal
Halichoeres timorensis (Bleeker, 1852)
acceptedseniornew
Julis timorensis Bleeker, 1852
synonymseniororiginal
Julis kawarin Bleeker, 1852
synonymjuniororiginal
Halichoeres kawarin (Bleeker, 1852)
synonymjuniornew
Halichoeris kawarin (Bleeker, 1852)
synonymjuniornew
Halichoeres nigrescens (non Bloch & Schneider, 1801)
misappliedmisappliednew
Halichoeres chrysotaenia (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Julis chrysotaenia Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
Julis vrolikii Bleeker, 1855
synonymjuniororiginal
Halichoeres vrolikii (Bleeker, 1855)
synonymjuniornew
! Halichoeres vroliki (Bleeker, 1855)
synonymjuniornew
Halichoeres hoeveni (non Bleeker, 1851)
misappliedmisappliednew
Halichoeres melanurus (non Bleeker, 1851)
misappliedmisappliednew
Halichoeres kallochroma (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Julis kallochroma Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
Halichoeres prosopeion (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Julis prosopeion Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
! Halichoeres prosopein (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
! Halichoeris prosopeion (Bleeker, 1853)
synonymseniornew
Halichoeres melanochir (non Fowler & Bean, 1928)
misappliedmisappliedoriginal
Halichoeres solorensis (Bleeker, 1853)
acceptedseniornew
Julis solorensis Bleeker, 1853
synonymseniororiginal
Halichoeres podostigma (Bleeker, 1854)
acceptedseniornew
Julis podostigma Bleeker, 1854
synonymseniororiginal
acceptedseniornew
Julis semicinctus Ayres, 1859
synonymseniororiginal
acceptedseniornew
Julis caudalis Poey, 1860
synonymseniororiginal
Halichoeres pictus (Poey, 1860)
acceptedseniornew
Julis pictus Poey, 1860
synonymseniororiginal
Halichoeres kneri Bleeker, 1862
acceptedseniororiginal
Halichoeres tenuispinis (Günther, 1862)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
! Halichoeres tenuispinnis Günther, 1862
synonymseniororiginal
Artisia festiva de Beaufort, 1939
synonymjuniororiginal
Halichoeres ornatissimus (Garrett, 1863)
acceptedseniornew
Julis ornatissimus Garrett, 1863
synonymseniororiginal
Halichoeres dispilus (Günther, 1864)
acceptedseniornew
Platyglossus dispilus Günther, 1864
synonymseniororiginal
Halichoeres notospilus (Günther, 1864)
acceptedseniornew
Pseudojulis notospilus Günther, 1864
synonymseniororiginal
Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867)
acceptedseniornew
Platyglossus poeyi Steindachner, 1867
synonymseniororiginal
Halichoeres nicholsi (Jordan & Gilbert, 1882)
acceptedseniornew
Platyglossus nicholsi Jordan & Gilbert, 1882
synonymseniororiginal
Halichoeres sellifer Gilbert, 1890
synonymjuniororiginal
Halichoeres bleekeri (Steindachner & Döderlein, 1887)
acceptedseniornew
Platyglossus bleekeri Steindachner & Döderlein, 1887
synonymseniororiginal
Halichoeres tremebundus Jordan & Snyder, 1902
synonymjuniororiginal
Halichoeres tenuispinis (non Günther, 1862)
misappliedmisappliednew
Halichoeres adustus (Gilbert, 1890)
acceptedseniornew
Pseudojulis adustus Gilbert, 1890
synonymseniororiginal
Halichoeres melanotis (Gilbert, 1890)
acceptedseniornew
Pseudojulis melanotis Gilbert, 1890
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
Halichoeres melanochir Fowler & Bean, 1928
acceptedseniororiginal
Halichoeres amboinensis (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliedmisapplied
Halichoeres prosopeion (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliednew
Halichoeres richmondi Fowler & Bean, 1928
acceptedseniororiginal
Halichoeres bathyphilus (Beebe & Tee-Van, 1932)
acceptedseniornew
Iridio bathyphilus Beebe & Tee-Van, 1932
synonymseniororiginal
Halichoeres brownfieldi (Whitley, 1945)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
Halichoeres chierchiae Di Caporiacco, 1948
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Halichoeres binotopis (non Bleeker, 1849)
misappliedmisappliedmisapplied
Halichoeres melanurus (non Bleeker, 1851)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
Iridio bimaculata Wilson, 1916
ambiguousjuniororiginal
Halichoeres chrysus Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Halichoeres sp. Not applicable
synonymotherother
Halichoeres sp. 1 Not applicable
synonymotherother
Thalassoma lutescens (non Lay & Bennett, 1839)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
Halichoeres sp. Not applicable
synonymotherother
Halichoeres sp. 2 Not applicable
synonymotherother
Halichoeres cosmetus Randall & Smith, 1982
acceptedseniororiginal
Halichoeres iridis Randall & Smith, 1982
acceptedseniororiginal
Halichoeres leucoxanthus Randall & Smith, 1982
acceptedseniororiginal
Halichoeres pelicieri Randall & Smith, 1982
acceptedseniororiginal
Halichoeres stigmaticus Randall & Smith, 1982
acceptedseniororiginal
Halichoeres trispilus Randall & Smith, 1982
acceptedseniororiginal
Halichoeres discolor Bussing, 1983
acceptedseniororiginal
Halichoeres insularis Allen & Robertson, 1992
acceptedseniororiginal
Halichoeres malpelo Allen & Robertson, 1992
acceptedseniororiginal
Halichoeres leptotaenia Randall & Earle, 1994
acceptedseniororiginal
Halichoeres bimaculatus (non Rüppell, 1835)
misappliedmisappliedoriginal
Pseudojulis trifasciatus (non Weber, 1913)
misappliedmisappliedoriginal
Halichoeres melas Randall & Earle, 1994
acceptedseniororiginal
Halichoeres signifer Randall & Earle, 1994
acceptedseniororiginal
Halichoeres chlorocephalus Kuiter & Randall, 1995
acceptedseniororiginal
Halichoeres pallidus Kuiter & Randall, 1995
acceptedseniororiginal
Halichoeres rubricephalus Kuiter & Randall, 1995
acceptedseniororiginal
Halichoeres sp. 1 Not applicable
synonymotherother
acceptedseniororiginal
Apogon sp. Not applicable
synonymotherother
Halichoeres sp. 1 Not applicable
synonymotherother
Halichoeres ornatissimus (non Garrett, 1863)
misappliedmisappliednew
Halichoeres salmofasciatus Allen & Robertson, 2002
acceptedseniororiginal
Halichoeres socialis Randall & Lobel, 2003
acceptedseniororiginal
Halichoeres burekae Weaver & Rocha, 2007
acceptedseniororiginal
Halichoeres claudia Randall & Rocha, 2009
acceptedseniororiginal
Halichoeres sazimai Luiz, Ferreira & Rocha, 2009
acceptedseniororiginal
Halichoeres bathyphilus (non Beebe & Tee-Van, 1932)
misappliedmisappliednew
Halichoeres erdmanni Randall & Allen, 2010
acceptedseniororiginal
Halichoeres javanicus (non Bleeker, 1857)
misappliedmisappliednew
Halichoeres hilomeni Randall & Allen, 2010
acceptedseniororiginal
Halichoeres exornatus (non Richardson, 1846)
misappliedmisappliednew
Halichoeres rubrovirens Rocha, Pinheiro & Gasparini, 2010
acceptedseniororiginal
Halichoeres zulu Randall & King, 2010
acceptedseniororiginal
Halichoeres nebulosus (non Valenciennes, 1839)
misappliedmisappliednew
Thalassoma purpureum (Forsskål, 1775)
acceptedseniornew
Scarus purpureus Forsskål, 1775
synonymseniororiginal
! Thalassoma purpurea (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
! Thalassoma purpurem (Forsskål, 1775)
synonymseniornew
Julis semicoeruleus Rüppell, 1835
synonymjuniororiginal
Thalassoma semicoeruleus (Rüppell, 1835)
synonymjuniornew
! Thalassoma semicaeruleus (Rüppell, 1835)
synonymjuniornew
Julis umbrostygma Rüppell, 1835
synonymjuniororiginal
Thalassoma umbrostygma (Rüppell, 1835)
synonymjuniornew
! Thalassoma umbrostigma (Rüppell, 1835)
synonymjuniornew
Thalassoma lunare (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus lunaris Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
! Thalassoma lunaris (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
! Thallasoma lunare (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Labrus pavo Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Chlorichthys pavo (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Julis pavo (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
! Thalassoma parvo (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
! Thallasoma pavo (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Labrus syriacus Bloch & Schneider, 1801
synonymjuniororiginal
Labrus leo Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
! Julis squami-marginatus Bowdich, 1825
synonymseniororiginal
! Julis squamismarginatus Bowdich, 1825
synonymjuniororiginal
! Julis squamis-marginatus Bowdich, 1825
synonymjuniororiginal
Julis turcica Risso, 1827
synonymjuniororiginal
! Julis turcicia Risso, 1827
synonymjuniororiginal
Julis blochii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Julis vulgaris Valenciennes, 1843
ambiguoushomonymoriginal
Julis julis (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliednew
Labrus hebraicus (non Lacepède, 1801)
misappliedmisappliedoriginal
Thalassoma ascensionis (non Quoy & Gaimard, 1834)
misappliedmisappliednew
Thalassoma nitida (non Günther, 1862)
misappliedmisappliednew
acceptedseniornew
Labrus bifasciatus Bloch, 1791
synonymseniororiginal
! Thalassoma bisfaciatum (Bloch, 1791)
synonymseniornew
Julis nitida Günther, 1862
synonymjuniororiginal
Thalassoma nitida (Günther, 1862)
synonymjuniornew
Thalassoma hebraicum (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus hebraicus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
! Thalassoma herbraicum (Lacepède, 1801)
synonymseniornew
Thalassoma schwanfeldi (non Bleeker, 1853)
misappliedmisappliedmisapplied
Thalassoma trilobatum (Lacepède, 1801)
acceptedseniornew
Labrus trilobatus Lacepède, 1801
synonymseniororiginal
Labrus fuscus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Thalassoma fuscum (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
! Thalassoma fuscus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Labrus fuscus (non Gmelin, 1789)
misappliedmisappliedmisapplied
Thalassoma fuscum (non Gmelin, 1789)
misappliedmisappliedmisapplied
Thalassoma umbrostygma (non Rüppell, 1835)
misappliedmisappliednew
Thalassoma duperrey (Quoy & Gaimard, 1824)
acceptedseniornew
Julis duperrey Quoy & Gaimard, 1824
synonymseniororiginal
! Thalassoma duperreyi (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymseniornew
Thalassoma hardwicke (Bennett, 1830)
acceptedseniornew
Sparus hardwicke Bennett, 1830
synonymseniororiginal
! Thalassoma hardwichei (Bennett, 1830)
synonymseniornew
! Thalassoma hardwickei (Bennett, 1830)
synonymseniornew
! Thalassoma hardwicki (Bennett, 1830)
synonymseniornew
! Thalassoma hardwickii (Bennett, 1830)
synonymseniornew
Julis schwanenfeldii Bleeker, 1853
synonymjuniororiginal
Thalassoma schwanefeldi (Bleeker, 1853)
synonymjuniornew
synonymjuniornew
! Thalassoma schwaneveldi (Bleeker, 1853)
Synonymjuniornew
Thalassoma ascensionis (Quoy & Gaimard, 1834)
acceptedseniornew
Julis ascensionis Quoy & Gaimard, 1834
synonymseniororiginal
Julis lessonii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Thalassoma genivittatum (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis genivittatus Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Julis matthaei Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
! Julis matthoei Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
! Paeolopesia mathaei (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Julis commersoni Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Thalassoma commersoni (Valenciennes, 1839)
synonymjuniornew
Julis bicolor Günther, 1862
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
! Thalassoma mascarenna Fricke, 1999
synonymjuniororiginal
Thalassoma lutescens (Lay & Bennett, 1839)
acceptedseniornew
Julis lutescens Lay & Bennett, 1839
synonymseniororiginal
Thalassoma quinquevittatum (Lay & Bennett, 1839)
acceptedseniornew
Scarus quinquevittatus Lay & Bennett, 1839
synonymseniororiginal
! Thalassoma quinquevittata (Lay & Bennett, 1839)
synonymseniornew
! Thalassoma quinquevittatus (Lay & Bennett, 1839)
synonymseniornew
! Thalassoma quiquivittatum (Lay & Bennett, 1839)
synonymseniornew
! Thalassoma qunquevittatum (Lay & Bennett, 1839)
synonymseniornew
Thalassoma sanctaehelenae (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis sanctaehelenae Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
Thalassoma cupido (Temminck & Schlegel, 1845)
acceptedseniornew
Julis cupido Temminck & Schlegel, 1845
synonymseniororiginal
Thalassoma amblycephalum (Bleeker, 1856)
acceptedseniornew
! Julis amblycephalus Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
! Thalassoma amblycephala (Bleeker, 1856)
synonymseniornew
! Thalassoma amblycephalus (Bleeker, 1856)
synonymseniornew
Julis melanochir Bleeker, 1857
synonymjuniororiginal
Thalassoma melanochir (Bleeker, 1857)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Thalassoma jansenii (Bleeker, 1856)
acceptedseniornew
Julis jansenii Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
! Thalassoma janseni (Bleeker, 1856)
synonymseniornew
acceptedseniornew
Julis lucasanus Gill, 1862
synonymseniororiginal
Thalassoma rueppellii (Klunzinger, 1871)
acceptedseniornew
Julis rueppellii Klunzinger, 1871
synonymseniororiginal
Thalassoma klunzingeri Fowler & Steinitz, 1956
synonymjuniororiginal
! Thalassoma kluzingeri Fowler & Steinitz, 1956
synonymjuniororiginal
Thalassoma ballieui (Vaillant & Sauvage, 1875)
acceptedseniornew
Julis ballieui Vaillant & Sauvage, 1875
synonymseniororiginal
Julis obscura Günther, 1880
synonymjuniororiginal
Julis verticalis Smith & Swain, 1882
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
Thalassoma lutescens (non Lay & Bennett, 1839)
misappliedmisappliednew
Thalassoma noronhanum (Boulenger, 1890)
acceptedseniornew
Julis noronhana Boulenger, 1890
synonymseniororiginal
Thalassoma bifasciatum (non Bloch, 1791)
misappliedmisappliednew
Thalassoma virens Gilbert, 1890
acceptedseniororiginal
Thalassoma newtoni (Osório, 1891)
acceptedseniornew
Julis newtoni Osório, 1891
synonymseniororiginal
Thalassoma pavo (non Linnaeus, 1758)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
synonymseniororiginal
Thalassoma heiseri Randall & Edwards, 1984
acceptedseniororiginal
Thalassoma loxum Randall & Mee, 1994
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Thalassoma janseni (non Bleeker, 1856)
misappliedmisappliednew
Thalassoma jansenii (non Bleeker, 1856)
misappliedmisappliednew
Hemigymnus melapterus (Bloch, 1791)
acceptedseniornew
synonymjuniororiginal
Labrus melapterus Bloch, 1791
synonymseniororiginal
synonymseniornew
! Hamigymnus melapterus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Hemigymnus melapturus (Bloch, 1791)
synonymseniornew
! Labrus malapterus Bloch, 1792
synonymjuniororiginal
! Labrus melampterus Bloch & Schneider, 1801
synonymjuniororiginal
Sparus niger Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Julis boryii Lesson, 1831
synonymjuniororiginal
Julis beraber Montrouzier, 1857
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Cheilolabrus magnilabris Alleyne & Macleay, 1877
synonymjuniororiginal
Hemigymnus fasciatus (Bloch, 1792)
acceptedseniornew
Labrus fasciatus Bloch, 1792
synonymseniororiginal
Halichoeres fasciatus (Bloch, 1792)
synonymseniornew
! Hemigymuns fasciatus (Bloch, 1792)
synonymseniornew
Labrus fuliginosus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Hemigymnus fuliginosus (Lacepède, 1801)
synonymjuniornew
Labrus malapteronotus Lacepède, 1801
synonymjuniororiginal
Sparus meaco Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
Sparus zonephorus Lacepède, 1802
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
! Scarus quinque-fasciatus Bennett, 1830
synonymjuniororiginal
Tautoga mertensii Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Tautoga leucomos Bleeker, 1858
synonymjuniororiginal
Halichoeres sexfasciatus (non Rüppell, 1835)
misappliedmisappliedoriginal
Hemigymnus sexfasciatus (non Rüppell, 1835)
misappliedmisappliednew
Hemigymnus sexfasciatus (Rüppell, 1835)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniororiginal
Hemigymnus fasciatus (non Bloch, 1792)
misappliedmisappliednew
Stethojulis strigiventer (Bennett, 1833)
acceptedseniornew
Julis strigiventer Bennett, 1833
synonymseniororiginal
! Stethojulis strigiventor (Bennett, 1833)
synonymseniornew
! Stethojulis stringiventer (Bennett, 1833)
synonymseniornew
Julis renardi Bleeker, 1851
synonymjuniororiginal
Stethojulis renardi (Bleeker, 1851)
synonymjuniornew
Stethojulis psacas Jordan & Snyder, 1902
synonymjuniororiginal
Stethojulis albovittata (Bonnaterre, 1788)
acceptedseniornew
Labrus albovittatus Bonnaterre, 1788
synonymseniororiginal
Stethojulis albovittatus (Bonnaterre, 1788)
synonymseniornew
Labrus koelreuteri Walbaum, 1792
synonymjuniororiginal
Stethojulis axillaris (non Quoy & Gaimard, 1824)
misappliedmisappliednew
Stethojulis trilineata (Bloch & Schneider, 1801)
acceptedseniornew
Labrus trilineatus Bloch & Schneider, 1801
synonymseniororiginal
Halichoeres trilineata (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Stethojulis trilineatus (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
! Stethojulis triliniata (Bloch & Schneider, 1801)
synonymseniornew
Julis sebanus Valenciennes, 1839
synonymjuniororiginal
Julis phekadopleura Bleeker, 1849
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
! Stethojulis phekadoleura (Bleeker, 1849)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
Stethojulis filholi Sauvage, 1880
synonymjuniororiginal
Stethojulis balteata (Quoy & Gaimard, 1824)
acceptedseniornew
Julis balteatus Quoy & Gaimard, 1824
synonymseniororiginal
Hinalea balteata (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymseniornew
Julis axillaris Quoy & Gaimard, 1824
synonymjuniororiginal
Hinalea axillaris (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymjuniornew
Stethojulis axillaris (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymjuniornew
Stethojulis albovittata (non Bonnaterre, 1788)
misappliedmisappliednew
Stethojulis bandanensis (Bleeker, 1851)
acceptedseniornew
Julis bandanensis Bleeker, 1851
synonymseniororiginal
! Stethojulis bananensis (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
Stethojulis casturi Günther, 1881
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Stethojulis linearis Schultz, 1960
synonymjuniororiginal
Stethojulis axillaris (non Quoy & Gaimard, 1824)
misappliedmisappliednew
Stethojulis interrupta (Bleeker, 1851)
acceptedseniornew
Julis interruptus Bleeker, 1851
synonymseniororiginal
! Stetholulis interrupta (Bleeker, 1851)
synonymseniornew
Julis kalosoma Bleeker, 1852
synonymjuniororiginal
Stethojulis kalosoma (Bleeker, 1852)
synonymjuniornew
! Julis kallasoma Bleeker, 1852
synonymjuniororiginal
! Stethojulis kallosoma (Bleeker, 1852)
synonymjuniornew
Stethojulis zatima Jordan & Seale, 1905
synonymjuniororiginal
Stethojulis phekadopleura (non Bleeker, 1849)
misappliedmisappliednew
Stethojulis terina Jordan & Snyder, 1902
acceptedseniororiginal
Stethojulis interrupta terina Jordan & Snyder, 1902
synonymseniorchange in rank
Stethojulis trossula Jordan & Snyder, 1902
synonymjuniororiginal
Stethojulis interrupta (non Bleeker, 1851)
misappliedmisappliednew
Stethojulis maculata Schmidt, 1931
acceptedseniororiginal
! Stethojulis maculatus Schmidt, 1931
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
Stethojulis maculata (non Schmidt, 1931)
misappliedmisappliedoriginal
Stethojulis notialis Randall, 2000
acceptedseniororiginal
Stethojulis maculata (non Schmidt, 1931)
misappliedmisappliedoriginal
Macropharyngodon geoffroy (Quoy & Gaimard, 1824)
acceptedseniornew
Julis geoffroy Quoy & Gaimard, 1824
synonymseniororiginal
Macropharyngodon geoffroyi (Quoy & Gaimard, 1824)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Macropharyngodon meleagris (Valenciennes, 1839)
acceptedseniornew
Julis meleagris Valenciennes, 1839
synonymseniororiginal
! Macropharyngodon meliagris (Valenciennes, 1839)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
misappliedmisappliedoriginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
synonymseniorchange in rank
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
acceptedseniorchange in rank
synonymseniororiginal
Macropharyngodon bipartitus (non Smith, 1957)
misappliedmisappliedoriginal
misappliedmisappliedchange in rank
Macropharyngodon moyeri Shepard & Meyer, 1978
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Macropharyngodon geoffroyi (non Quoy & Gaimard, 1824)
misappliedmisappliednew
Platyglossus meleagris (non Valenciennes, 1939)
misappliedmisappliedmisapplied
acceptedseniororiginal
Macropharyngodon pakoko Delrieu-Trottin, Williams & Planes, 2014
acceptedseniororiginal
Pseudocoris heteroptera (Bleeker, 1857)
acceptedseniornew
! Julis heteropterus Bleeker, 1857
synonymseniororiginal
! Pseudocoris heteropterus (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
Pseudocoris bleekeri (Hubrecht, 1876)
acceptedseniornew
Coris bleekeri Hubrecht, 1876
synonymseniororiginal
Coris philippina Fowler & Bean, 1928
synonymjuniororiginal
Pseudocoris philippina (Fowler & Bean, 1928)
synonymjuniornew
Julis albolumbata Schmidt, 1931
synonymjuniororiginal
Pseudocoris yamashiroi (Schmidt, 1931)
acceptedseniornew
Julis yamashiroi Schmidt, 1931
synonymseniororiginal
Julis awayae Schmidt, 1931
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
synonymseniororiginal
! Pseudocoris aurantifasciata Fourmanoir, 1971
synonymseniororiginal
Pseudocoris ocellata Chen & Shao, 1995
acceptedseniororiginal
! Pseudocoris ocellatus Chen & Shao, 1995
synonymseniororiginal
Pseudocoris aequalis Randall & Walsh, 2008
acceptedseniororiginal
Pseudocoris petila Allen & Erdmann, 2012
acceptedseniororiginal
Pseudocoris hemichrysos Randall, Connell & Victor, 2015
acceptedseniororiginal
Pseudocoris occidentalis Randall, Connell & Victor, 2015
acceptedseniororiginal
Parajulis poecilepterus (Temminck & Schlegel, 1845)
acceptedseniornew
Julis poecilepterus Temminck & Schlegel, 1845
synonymseniororiginal
! Halichoeres poecilopterus (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymseniornew
! Parajulis poecilopterus (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymseniornew
Julis pyrrhogramma Temminck & Schlegel, 1845
synonymjuniororiginal
Julis thirsites Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Julis poecilopterus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Halichoeres poecilopterus (Richardson, 1846)
synonymjuniornew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
! Pseudojudoides cerasinus (Snyder, 1904)
synonymseniornew
! Pseudojuloides ceracinus (Snyder, 1904)
synonymseniornew
! Pseudojuloides cerasina (Snyder, 1904)
synonymseniornew
! Pseudolabrus cerasina (Snyder, 1904)
synonymseniornew
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Pseudojuloides elongatus Ayling & Russell, 1977
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides atavai Randall & Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Leptojulis sp. Not applicable
ambiguousquestionableother
Pseudojuloides erythrops Randall & Randall, 1981
acceptedseniororiginal
! Pseudojudoides erythrops Randall & Randall, 1981
synonymseniororiginal
Pseudojuloides mesostigma Randall & Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides pyrius Randall & Randall, 1981
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides xanthomos Randall & Randall, 1981
acceptedseniororiginal
! Pseudojudoides xanthomus Randall & Randall, 1981
synonymseniororiginal
Pseudojuloides cerasinus (non Snyder, 1904)
misappliedmisappliednew
Pseudojuloides kaleidos Kuiter & Randall, 1995
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides severnsi Bellwood & Randall, 2000
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides sp. Not applicable
synonymotherother
Pseudojuloides edwardi Victor & Randall, 2014
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides polackorum Connell, Victor & Randall, 2015
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides cerasinus (non Snyder, 1904)
misappliedmisappliedoriginal
Pseudojuloides zeus Victor & Edward, 2015
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides labyrinthus Victor & Edward, 2016
acceptedseniororiginal
acceptedseniororiginal
Leptojulis cerasinus (non Snyder, 1904)
misappliedmisappliednew
Pseudojuloides cerasinus (non Snyder, 1904)
misappliedmisappliednew
acceptedseniororiginal
Pseudojuloides cerasinus (non Snyder, 1904)
misappliedmisappliednew
Sagittalarva inornatus (Gilbert, 1890)
acceptedseniornew
Pseudojulis inornatus Gilbert, 1890
synonymseniororiginal
Pseudojuloides inornatus (Gilbert, 1890)
synonymseniornew
Halichoeres raisneri Baldwin & McCosker, 2001
synonymjuniororiginal
Pseudodacinae
Pseudodax moluccanus (Valenciennes, 1840)
acceptedseniornew
Odax moluccanus Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
! Pseudodax mollucanus (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
! Pseudodax molluccanus (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
! Pseudodax molucanus (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
! Pseudodax moluccans (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
Xyrichtyinae
Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
Coryphaena novacula Linnaeus, 1758
synonymseniororiginal
Hemipteronotus novacula (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Novacula novacula (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
! Xyrichthyes novacula (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
! Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Coryphaena psittacus Linnaeus, 1766
synonymjuniororiginal
Hemipteronotus psittacus (Linnaeus, 1766)
synonymjuniornew
Xyrichthys psittacus (Linnaeus, 1766)
synonymjuniornew
Coryphaena lineata Gmelin, 1789
synonymjuniororiginal
Novacula lineata (Gmelin, 1789)
synonymjuniornew
Coryphaena lineolata Rafinesque, 1810
synonymjuniororiginal
Novacula lineolata (Rafinesque, 1810)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Novacula coryphena Risso, 1827
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Xyrichthys cultratus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Novacula cultrata (Valenciennes, 1840)
synonymjuniornew
Xyrichthys vitta Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Xyrichthys argentimaculata Steindachner, 1861
synonymjuniororiginal
Xyrichthys rosipes Jordan & Gilbert, 1884
synonymjuniororiginal
Xyrichthys jessiae Jordan, 1888
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Xyrichthys binghami Mowbray, 1925
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Xyrichthys lineatus (non Valenciennes, 1840)
misappliedmisappliedoriginal
Xyrichtys martinicensis Valenciennes, 1840
acceptedseniororiginal
! Xyrichthys martinicensis Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Hemipteronotus martinicensis (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
Xyrichthys lineatus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Xyrichtys splendens Castelnau, 1855
acceptedseniororiginal
! Xyrichthys splendens Castelnau, 1855
synonymseniororiginal
Hemipteronotus splendens (Castelnau, 1855)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
Xyrichtys javanicus (Bleeker, 1862)
provisionally acceptseniornew
Novacula javanica Bleeker, 1862
synonymseniororiginal
Iniistius javanicus (Bleeker, 1862)
synonymseniornew
acceptedseniororiginal
synonymseniororiginal
Xyrichtys perlas Wellington, Allen & Robertson, 1994
synonymjuniororiginal
Novaculichthys perlas (Wellington, Allen & Robertson, 1994)
synonymjuniornew
Xyrichtys sanctaehelenae (Günther, 1868)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniornew
Xyrichtys blanchardi (Cadenat & Marchal, 1963)
acceptedseniornew
Novaculichthys blanchardi Cadenat & Marchal, 1963
synonymseniororiginal
Hemipteronotus blanchardi (Cadenat & Marchal, 1963)
synonymseniornew
Xyrichtys incandescens Edwards & Lubbock, 1981
acceptedseniororiginal
Xyrichtys rajagopalani Venkataramanujam, Venkataramani & Ramanathan, 1987
acceptedseniororiginal
Xyrichtys victori Wellington, 1992
acceptedseniororiginal
Xyrichtys wellingtoni Allen & Robertson, 1995
acceptedseniororiginal
Iniistius pavo (Valenciennes, 1840)
acceptedseniornew
! Xyrichthys pavo Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Hemipteronotus pavo (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
Xyrichtys pavo Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
! Inistius pavo (Valenciennes, 1840)
synonymseniornew
! Xirichthys pavo Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Novacula tessellata Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Novacula immaculata Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Xyrichthys pavoninus Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Hemipteronotus pavoninus (Valenciennes, 1840)
synonymjuniornew
Iniistius pavoninus (Valenciennes, 1840)
synonymjuniornew
Xyrichthys puniceus Richardson, 1846
synonymjuniororiginal
Novacula tetrazona Bleeker, 1858
synonymjuniororiginal
Xyrichtys tetrazona (Bleeker, 1858)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Novacula nigra Steindachner, 1900
synonymjuniororiginal
Hemipteronotus niger (Steindachner, 1900)
synonymjuniornew
Xyrichtys niger (Steindachner, 1900)
synonymjuniornew
Iniistius leucozonus Jenkins, 1901
synonymjuniororiginal
Iniistius cacatua Waite, 1901
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Iniistius pentadactylus (Linnaeus, 1758)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
synonymseniornew
Xyrichtys pentadactylus (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
! Xyrichtys pentadactylos (Linnaeus, 1758)
synonymseniornew
Xirichthys cyanirostris Guérin-Méneville, 1829
synonymjuniororiginal
! Xirichtys cyanirostris Guérin-Méneville, 1829
synonymjuniororiginal
Novacula sexmaculata Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
! Novocula sexmaculata Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
! Xyrichthys virens Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Xyrichtys virens Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Iniistius bimaculatus (Rüppell, 1829)
acceptedseniornew
! Xyrichthys bimaculatus Rüppell, 1829
synonymseniororiginal
Xyrichtys bimaculatus Rüppell, 1829
synonymseniororiginal
Novacula punctulata Valenciennes, 1840
synonymjuniororiginal
Hemipteronotus punctulatus (Valenciennes, 1840)
synonymjuniornew
Xyrichtys punctulatus (Valenciennes, 1840)
synonymjuniornew
synonymjuniororiginal
Xyrichtys hypospilus (Schultz, 1960)
synonymjuniornew
Iniistius cyanifrons (Valenciennes, 1840)
acceptedseniornew
! Xyrichthys cyanifrons Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Xyrichtys cyanifrons Valenciennes, 1840
synonymseniororiginal
Iniistius dea (Temminck & Schlegel, 1845)
acceptedseniornew
! Xirichthys dea Temminck & Schlegel, 1845
synonymseniororiginal
Hemipteronotus dea (Temminck & Schlegel, 1845)
synonymseniornew
Xyrichtys dea Temminck & Schlegel, 1845
synonymseniororiginal
! Xyrichthys margaritatus Fourmanoir, 1967
synonymjuniororiginal
Xyrichtys margaritatus Fourmanoir, 1967
synonymjuniororiginal
Iniistius celebicus (Bleeker, 1856)
acceptedseniornew
Novacula celebica Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
Xyrichtys celebicus (Bleeker, 1856)
synonymseniornew
Iniistius twistii (Bleeker, 1856)
acceptedseniornew
Novacula twistii Bleeker, 1856
synonymseniororiginal
Xyrichtys twistii (Bleeker, 1856)
synonymseniornew
Novacula stockumii Reuvens, 1895
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Iniistius melanopus (Bleeker, 1857)
acceptedseniornew
Novacula melanopus Bleeker, 1857
synonymseniororiginal
Hemipteronotus melanopus (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
Xyrichtys melanopus (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
Iniistius spilonotus (Bleeker, 1857)
acceptedseniornew
Novacula spilonotus Bleeker, 1857
synonymjuniororiginal
Xyrichtys spilonotus (Bleeker, 1857)
synonymseniornew
Iniistius aneitensis (Günther, 1862)
acceptedseniornew
Novacula aneitensis Günther, 1862
synonymseniororiginal
Xyrichtys aneitensis (Günther, 1862)
synonymseniornew
! Xyrichthys anaitensis (Günther, 1862)
synonymseniornew
Xyrichthys niveilatus Jordan & Evermann, 1903
synonymjuniororiginal
Iniistius jacksonensis (Ramsay, 1881)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Xyrichtys jacksonensis (Ramsay, 1881)
synonymseniornew
Iniistius umbrilatus (Jenkins, 1901)
acceptedseniornew
synonymseniororiginal
Xyrichtys umbrilatus (Jenkins, 1901)
synonymseniornew
Iniistius verrens (Jordan & Evermann, 1902)
acceptedseniornew
Hemipteronotus sp. Not applicable
synonymotherother
Hemipteronotus verrens Jordan & Evermann, 1902
synonymseniororiginal
Xyrichtys verrens (Jordan & Evermann, 1902)
synonymseniornew
synonymseniororiginal
Iniistius baldwini (Jordan & Evermann, 1903)
acceptedseniornew
Hemipteronotus baldwini Jordan & Evermann, 1903
synonymseniororiginal
Xyrichtys baldwini (Jordan & Evermann, 1903)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
Iniistius evides (Jordan & Richardson, 1909)
acceptedseniornew
Hemipteronotus evides Jordan & Richardson, 1909
synonymseniororiginal
Xyrichtys evides (Jordan & Richardson, 1909)
synonymseniornew
! Xyrichthys evides (Jordan & Richardson, 1909)
synonymseniornew
Hemipteronotus maculosus Fourmanoir, 1967
synonymjuniororiginal
Xyrichtys baldwini (non Jordan & Evermann, 1903)
misappliedmisappliednew
Iniistius geisha (Araga & Yoshino, 1986)
acceptedseniornew
Hemipteronotus sp. 2 Not applicable
synonymotherother
Xyrichtys geisha Araga & Yoshino, 1986
synonymseniororiginal
Iniistius trivittatus (Randall & Cornish, 2000)
acceptedseniornew
Xyrichtys sp. 1 Not applicable
synonymotherother
Xyrichtys trivittatus Randall & Cornish, 2000
synonymseniororiginal
Xyrichtys pavo (non Valenciennes, 1840)
misappliedmisappliedoriginal
Iniistius auropunctatus Randall, Earle & Robertson, 2002
acceptedseniororiginal
Xyrichtys sp. Not applicable
synonymotherother
Iniistius griffithsi Randall, 2007
acceptedseniororiginal
Iniistius naevus Allen & Erdmann, 2012
acceptedseniororiginal
Iniistius brevipinnis Randall, 2013
acceptedseniororiginal
Novaculops woodi (Jenkins, 1901)
acceptedseniornew
Novaculichthys woodi Jenkins, 1901
synonymseniororiginal
Xyrichtys woodi (Jenkins, 1901)
synonymseniornew
synonymjuniororiginal
synonymjuniororiginal
Novaculops sciistius (Jordan & Thompson, 1914)
acceptedseniornew
! Xyrichthys sciistius Jordan & Thompson, 1914
synonymseniororiginal
Xyrichtys sciistius Jordan & Thompson, 1914
synonymseniororiginal
Novaculichthys woodi (non Jenkins, 1901)
misappliedmisappliedoriginal
Novaculops woodi (non Jenkins, 1901)
misappliedmisappliednew
Xyrichtys woodi (non Jenkins, 1901)
misappliedmisappliednew
Novaculops halsteadi (Randall & Lobel, 2003)
acceptedseniornew
Xyrichtys halsteadi Randall & Lobel, 2003
synonymseniororiginal
Novaculops koteamea (Randall & Allen, 2004)
acceptedseniornew
Xyrichtys koteamea Randall & Allen, 2004
synonymseniororiginal
Novaculops pastellus (Randall, Earle & Rocha, 2008)
acceptedseniornew
Xyrichtys pastellus Randall, Earle & Rocha, 2008
synonymseniororiginal
Novaculops alvheimi Randall, 2013
acceptedseniororiginal
Ammolabrus dicrus Randall & Carlson, 1997
acceptedseniororiginal
php script by celloran, 04/03/10, ปรับปรุงครั้งสุดท้ายโดย cmilitante, 29/11/12