Melichthys niger, Black triggerfish : fisheries, aquarium
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Melichthys niger (Bloch, 1786)

Black triggerfish
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Melichthys niger (Black triggerfish)
Melichthys niger
Picture by Luiz, Jr., O.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Balistidae (Triggerfishes)
Etymology: Melichthys: Greek,melis, -itos = honey, a sweet thing + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335).  More on author: Bloch.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 2 - 75 m (Ref. 9710), usually 0 - 20 m (Ref. 40849).   Subtropical; 30°N - 29°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumtropical. Western Pacific: Ryukyu and Ogasawara islands eastward to the Tuamoto Islands. Eastern Pacific: San Diego, California, USA to Malpelo Island, Colombia (Ref. 9276). Western Atlantic: Florida, USA and Bahamas to Brazil (Ref. 7251). Reported from the Gulf of Mexico (Ref. 46995) but see Ref. 26938. Eastern Atlantic: St. Paul's Rocks (13121), St. Helena, Ascension Island, Rolas Island, and Cape Verde (Ref. 7348). São Tomé Island (Ref. 34088). Western Indian Ocean: Durban, Natal, South Africa (Ref. 4420). Uncommon in most areas but abundant around isolated oceanic islands (Ref. 9710).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5217); common length : 30.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3272)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 30-34; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 28 - 30. This species is distinguished by the following characters: a deep groove in front of eye; 20-25 head scale rows from corner of mouth to lower end of gill opening; 57-66 body scale rows from upper end of gill opening to caudal fin base; presence of prominent longitudinal ridges following scale rows of posterior body; slightly rounded to double emarginate caudal fin; a thin white bar neat posterior margin of the caudal fin; black spots on scales forming lines (Ref. 90102).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabit clear seaward reefs. More common around oceanic islands (Ref. 9276). Found on inner and outer reef crests, usually near the slope or drop-off to deeper water, where in small but loose aggregations. Sometimes swim high above substrate feeding on zooplankton (Ref. 48637). May also be solitary (Ref. 90102). Benthopelagic (Ref. 58302). Diet consists primarily of calcareous algae and zooplankton (Ref. 1602); also feed on phytoplankton (Ref. 5213). At Fernando de Noronha Archipelago, southeast Atlantic, groups of about 100 individuals join groups of spinner dolphins to feed on feces and vomits of the cetaceans when they congregate in a shallow bay for rest and social interactions. The postures a dolphin adopts prior to defecating or vomiting are recognized, and the fish begin to converge to the dolphin shortly before the actual voiding. Offal feeding may be regarded as a simple behavioral shift from plankton feeding to drifting offal picking (Ref. 48727). Marketed fresh (Ref. 9770).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Matsuura, Keiichi | ผู้ร่วมมือ

Matsuura, K., 2001. Balistidae. Triggerfishes. p. 3911-3928. In K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles. FAO, Rome. (Ref. 9770)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 06 June 2011

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.4 - 28.9, mean 27.4 (based on 1548 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.4   ±0.0 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (41 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.