Sander volgensis, Volga pikeperch : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Sander volgensis (Gmelin 1789)

Volga pikeperch
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sander volgensis (Volga pikeperch)
Sander volgensis
Picture by Specziár, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Percoidei () > Percidae (Perches) > Luciopercinae
  More on author: Gmelin.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; pH range: 7.2 - 8.0; dH range: 10 - 25.   Temperate; 8°C - 22°C (Ref. 12468); 50°N - 43°N, 15°E - 40°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Northern Black Sea basin from Danube (up to Vienna) to Kuban drainages; Caspian basin (Volga and Ural drainages).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 20 - 30 cm
Max length : 40.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 59043); Tuổi cực đại được báo cáo: 12 các năm (Ref. 59043)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Distinguished uniquely from congeners in Europe by the absence of canine teeth. Differs further by the combination of the following characters: second dorsal fin with 19-21½ branched rays; 70-83 scales on lateral line; and cheek scaled (Ref. 59043).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits large, turbid rivers and lakes, and brackish coastal lakes and estuaries. Most active at dusk and dawn. Feeds on small fish and invertebrates. Larvae and juveniles are pelagic and feed on zooplankton. Attains first sexual maturity at 3-4 years of age and 20-30 cm SL. Spawns in April-May. May undertake short spawning migrations (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Individual females spawn 2-3 portions of eggs. May undertake short spawning migrations. Males are territorial. They excavate shallow depressions in sand or gravel, or exposed plant roots where eggs are deposited, usually along shallow shores at 1-2 m depth (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2010

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00871 (0.00352 - 0.02158), b=3.07 (2.86 - 3.28), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.66 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (52 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.