Galeocerdo cuvier, Tiger shark : fisheries, gamefish
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822)

Tiger shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Galeocerdo cuvier   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Galeocerdo cuvier (Tiger shark)
Galeocerdo cuvier
Picture by Béarez, P.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Galeocerdo: Greek, galeos = a shark + latin, cerdus = the hard hairs of pigs (Ref. 45335).  More on authors: Péron & Lesueur.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 800 m (Ref. 96339), usually 0 - 140 m (Ref. 26938).   Subtropical; 62°N - 44°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumglobal in tropical and temperate seas. Western Atlantic: Massachusetts, USA to Uruguay, including Gulf of Mexico and the Caribbean. Eastern Atlantic: Iceland to Angola. Indo-Pacific: Persian Gulf (Ref. 68964), Red Sea and East Africa to Hawaii and Tahiti, north to southern Japan, south to New Zealand. Eastern Pacific: southern California, USA to Peru, including the Revillagigedo, Cocos, and Galapagos islands. Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 210 - 350 cm
Max length : 750 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 58784); common length : 500 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2683); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 807.4 kg (Ref. 4699); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 50 ปี (Ref. 4827)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. This species is a huge, vertical tiger-striped shark with a very short or broad, bluntly rounded snout (its length much less than width of mouth), long upper labial furrows (about as long as snout, reaching front of eyes), a big mouth with large, saw-edged, cockscomb-shaped teeth (coarsely serrated with outer edges deeply notched and tips directed obliquely outward); spiracles small, slit-like, but easily visible, caudal keels low. Colour of back dark grey or greyish brown with vertical dark grey to black bars and rectangular spots often forming bars on sides and fins, but fading with growth (Ref. 5578, 9997).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Usually found near surface to depths of 140 m (Ref. 26938); in Tahiti from 0-350m (Ref. 89972) . Occurs on or adjacent to continental and insular shelves, frequenting river estuaries, off wharves and jetties in harbors, and in coral atolls and lagoons (Ref. 244). Bottom-associated, sometimes pelagic (Ref. 58302). Also off oceanic islands far from other islands and continental land masses (Ref. 244). Makes excursions in the open ocean, but is not a truly oceanic species (Ref. 244). Nocturnal feeder on other sharks, rays, bony fishes, marine mammals, tortoises, seabirds, sea snakes, squids, gastropods, crustaceans, detritus (Ref. 9997), also including toxic or armored fish species such as Lactoria cornuta or Diodon hystrix, porpoises, whales, sea turtles, cephalopods, domestic animals and humans (Ref. 37816). It also feeds on carrion and garbage, including cans, pieces of metal and burlap bags (Ref. 26938). Second only to Carcharodon carcharias in recorded attacks on humans with at least 27 documented attacks sourced to it . One specimen, reportedly taken off Indo-China, weighed 3,110 kg and measured 740 cm (Ref. 9987). May be kept in an aquaria, but does not last for more than a few months (Ref. 244). Ovoviviparous (Ref. 50449). Up to 80 young of 51 to 104 cm are born per litter (Ref. 1602). Valued for its meat, fins, hide and liver oil (Ref. 9997) and also for its jaws and cartilage (Ref. 58048). Often used for fishmeal (Ref. 9997). Utilized fresh, dried-salted, smoked and frozen (Ref. 9987). Species from the Persian Gulf and Oman Sea has a max size of 750 cm TL (Ref. 47613).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Ovoviviparous (Ref. 4805, 6871) with 10-82 in a litter (Ref. 26346). Mating takes place even before gravid females have given birth (Ref. 244). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Gestation period: 13-16 months. Size at birth between 51 (Ref. 244) and 104 (Ref. 9997) cm TL; born at about 51-76 cm TL (Ref. 58048).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Near Threatened (NT) (A2bd+3d); Date assessed: 10 August 2018

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 244)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 15.8 - 28.9, mean 26.4 (based on 6872 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00380 (0.00247 - 0.00586), b=3.15 (3.03 - 3.27), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.0 se; Based on diet studies.
Generation time: 10.3 ( na - na) years. Estimated as median LN(3)/K based on 2 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tm=4-11; tmax=50; K=0.18-0.6; Fec=10).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (64 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.