You can sponsor this page

Anoxypristis cuspidata  (Latham, 1794)

Pointed sawfish
Add your observation in Fish Watcher
AquaMaps webservice down at the moment
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Anoxypristis cuspidata (Pointed sawfish)
Anoxypristis cuspidata
Picture by CSIRO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Pristidae (Sawfishes)
Etymology: Anoxypristis: Greek, ana = up + Greek, oxy = sharp, pointed + Greek, pristis = saw (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 40 m (Ref. 9859), usually ? - 40 m (Ref. 55270).   Tropical; 43°N - 18°S, 33°E - 152°E (Ref. 55270)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: Red Sea and the Persian Gulf to New Guinea, north to southern Japan, south to northern Australia (Ref. 9859). Formerly common in the Western Central Pacific, apparently declining in some areas (Ref. 47737).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 246 - 282 cm
Max length : 470 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9859)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Greyish above, pale below; fins usually pale. Body shark-like, pectoral fins distinct; head flattened, with a blade-like snout bearing 18-22 pairs of lateral teeth; blade slender, not tapering distally. Nostrils very narrow with small nasal flaps. Rostral teeth short, flattened, broadly triangular, lacking a groove along posterior margins; no teeth on basal quarter of blade. Adults with widely spaced denticles, young with naked skin.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found inshore, often in river deltas and estuaries; penetration well up rivers needs confirmation (Ref. 9859). Common in sheltered bays with sandy bottoms. Feeds on small fish and cuttlefish (Ref. 9859). Ovoviviparous (Ref. 50449). Generally harmless but its saw-like snout may cause serious injury when caught: it is known thrash violently and vigorously (Ref. 9859). Caught for its flesh and liver (which is rich in oil) in some parts of Asia (Ref. 6871). Maximum lengths of up to 610 cm TL are based on unconfirmed reports (Ref. 9859).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Ovoviviparous. Litter size from 6 to 23, young born in the spring (Ref. 9859).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Mould, B., 1994. A world list of rays. The scientific nomenclature and distribution of the recent Batoidea (Batoidea, Elasmobranchii, Chondrichthyes). University of Nottingham, [UK]. 82 p. (Ref. 8630)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

  Endangered (EN) (A2cd)

CITES (Ref. 115941)

Threat to humans

  Harmless (Ref. 9859)
Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 29.1, mean 28.2 (based on 1982 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00501 (0.00198 - 0.01270), b=3.05 (2.83 - 3.27), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.62 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec assumed to be <100).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (78 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.