Pelvicachromis pulcher, Rainbow krib : fisheries

You can sponsor this page

Pelvicachromis pulcher (Boulenger 1901)

Rainbow krib
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pelvicachromis pulcher (Rainbow krib)
Pelvicachromis pulcher
Female picture by Ott, G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Pelvicachromis: Latin, pelvica, -ae = bassin + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335).  More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; pH range: 5.0 - 8.0; dH range: 5 - 19.   Tropical; 24°C - 25°C (Ref. 1672); 10°N - 4°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: eastern Benin, southern Nigeria and western Cameroon (Ref. 81260).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5677)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 14 - 17; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-10; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 6 - 8. Diagnosis: body elongate, moderately compressed, its depth 28.4-36.8% of standard length; head length 27.8-34.5% of standard length; 4-5 rows of monocuspid teeth in jaws; dorsal fin usually with spots or bands, dark posteriorly; lower part of body often reddish in life (Ref. 53405). Black mid-lateral band extends over caudal fin; base of dorsal fin heavily pigmented dark grey or black (Ref. 81260).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Feeds on worms, crustaceans and insects (Ref. 7020). In the river Sombreiro (Nigeria) observed to mainly feed on diatoms, algae, higher plants and detritus (Ref. 52307). Pair bonding (Ref. 52307), cave-spawning (Ref. 52307, 81260), substrate brooder (Ref. 81260). Aquarium keeping: in pairs; minimum aquarium size 80 cm (Ref. 51539).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Spawns in caves.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Daget, J., 1991. Pelvicachromis. p. 363-366. In J. Daget, J.-P. Gosse, G.G. Teugels and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 4. (Ref. 5677)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 April 2019

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01445 (0.00674 - 0.03099), b=2.97 (2.80 - 3.14), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.39 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (tm<1).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (13 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.