Pseudocrenilabrus multicolor, Egyptian mouth-brooder : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Pseudocrenilabrus multicolor (Schöller, 1903)

Egyptian mouth-brooder
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Pseudocrenilabrus multicolor (Egyptian mouth-brooder)
Pseudocrenilabrus multicolor
Picture by Brown, D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Pseudocrenilabrus: Greek, pseudes = false + Latin, crenulatus = cut + Latin, labrum = lip (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 6.8 - 7.2; dH range: 10 - 14; không di cư.   Tropical; 20°C - 24°C (Ref. 13371); 33°N - 5°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Nile River system, Lake Albert, Semliki River, Lakes Victoria and Kyoga, Malawa and Aswa Rivers, Lake George, Lake Nabugabo, swampy lakes Kachira, Kijanebalola and Nakavali which lie between Lakes Edward and Victora; and rivers and lakes of Uganda including the Albert Lake drainage. Absent from Lake Turkana. Previously, two subspecies were recognized: Pseudocrenilabrus multicolor victoriae and Pseudocrenilabrus multicolor multicolor.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4967)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Caudal fin rounded.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits streams and ponds (Ref. 4967). Feeds on worms, crustaceans, insects (Ref. 7020), algae, vegetable fragments and small fish (Ref. 28714). Ovophilic, agamous maternal mouthbrooder; no pair-bonding takes place (Ref. 52307).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Females takes the brood into her mouth and takes care of the young.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Skelton, P.H., 1991. Pseudocrenilabrus. p. 394-398. In J. Daget, J.-P. Gosse, G.G. Teugels and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 4. (Ref. 5682)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01479 (0.00696 - 0.03143), b=2.97 (2.80 - 3.14), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.40 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (tm<1).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.