Geophagus mirabilis

You can sponsor this page

Geophagus mirabilis Deprá, Kullander, Pavanelli & Graça, 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Geophagus mirabilis
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cichlidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Geophaginae
Etymology: Geophagus: Greek, gea = the earth + Greek, phagein = to eat (Ref. 45335);  mirabilis: Named from the the Latin adjective mirabilis, meaning extraordinary, marvelous, admirable, in reference to the unique color pattern that includes the row of black spots on the flanks and the iridescent spots and vermiculations on the side of the head in living individuals.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: Rio Aripuanã drainage in Brazil.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 16.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 102658)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 15 - 17; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 9-12; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7 - 8. Geophagus mirabilisis distinguished from all congeners by having 2-6 black spots in a longitudinal row along middle of flank in specimens larger than 8.0 cm SL (vs. a single midlateral spot or spots absent from flank in individuals of G. altifrons), but spots other than midlateral spot absent in occasional specimens up to approximately 8.0 cm SL; live coloration of adults consists of rich pattern of iridescent blue, round or vermiculate marks on the side of head, unique for the genus; 4½-5½ scales between first dorsal-fin spine and upper caudal fin of adults with only one series of scales on each inter-radial membrane of ventral lobe, not imbricating with neighboring series and not completely covering base ofrays (vs. two series of scales on each inter-radial membrane of ventral lobe, imbricating both with one another and with neighboring rows and completely covering base of rays, in all other species in Geophagus). It differs from congeners except G. camopiensis and G. crocatus by having 7 scale rows around the caudal peduncle below lateral line (vs. 8-11); from G. camopiensis by having a narrower lower lip fold, not covering any of dentary lateralis foramina (vs. broader lower lip fold, covering at least dentary lateralis foramen 1, in some specimens also dentary lateralis foramen 2, by having light horizontal stripes on the posterior half of caudal fin (vs. only light dots) and by the inter-radial scales series on caudal fin not imbricated (vs. imbricated); from G. crocatus by the absence of preopercular mark(vs. presence). The following additional characters are useful to diagnose from subsets of Geophagus species: absence of a dark stripe across the cheek at all sizes (vs. present in G. argyrostictus, G. gottwaldi, G. grammepareius, G. harreri, and G. taeniopareius); absence of dark spot at the corner of the preopercle (preopercular mark) (vs. presence in G. brachybranchus, G. crocatus, G. dicrozoster, G. proximus and G. winemilleri; skin fold covering external gill filaments along first ceratobranchial narrow in comparison with filaments (vs. wide in G. brachybranchus, G. harreri and G. surinamensis; E1 scales 29-31 (vs. 33-35 in G. abalios, 33-36 in G. altifrons, 32-34 in G. argyrostictus, 32-33 in G. brachybranchus, 32-34 in G. brokopondo, 34-38 in G. dicrozoster, 34-36 in G. gottwaldi, 32-34 in G. megasema, 32-34 in G. proximus, 32-34 in G. surinamensis, 33-35 in G. sveni and 32-35 in G. winemilleri) (Ref. 102658).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

Deprá, G.C., S.O. Kullander, C.S. Pavanelli and W.J. da Graça, 2014. A new colorful species of Geophagus (Teleostei: Cichlidae), endemic to the rio Aripuanã in the Amazon basin of Brazil. Neotrop. Ichthyol. 12(4):737-746. (Ref. 102658)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01148 (0.00401 - 0.03286), b=3.10 (2.86 - 3.34), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.3   ±0.1 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (23 of 100) .