Histiophryne pogonia

You can sponsor this page

Histiophryne pogonia Arnold, 2012

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Histiophryne pogonia
Histiophryne pogonia
Female picture by Chalias, V.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Lophiiformes (Anglerfishes) > Antennariidae (Frogfishes) > Histiophryninae
Etymology: Histiophryne: Greek, istion, istos = sail + Greek, phryne = toad (Ref. 45335);  pogonia: on the ventrolateral margins of the head (Ref. 89955).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 5 - ? m (Ref. 89955). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Pacific Ocean: Indonesia and Philippines. Known only from shallow inshore waters of Lombok I. and Komodo I., Indonesia, and perhaps nearshore waters surrounding Cebu I., Philippines (Ref. 89955).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.8 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89955); 5.4 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13-14; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 20. This species is distinguished by having the entire body, including the lips and outer margins of the sclera, covered with small dark reddish to black spots encircled with a white ring; cheeks with numerous small shallow depressions, giving a pitted appearance to the head; an extremely small illicium and esca, barely discernible even with aid of a dissecting microscope; dark pink pigmentation overlaying a pale pink background, including a dark pink basidorsal spot; a small white encrusted patch of skin (resembling coralline algae) always present posterior to pectoral-fin origin, sometimes present on cheeks; head lightly covered with cutaneous cirri, especially around edges of opercle; upper and lower lips with short cutaneous cirri (Ref. 89955).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

This species appears to occur within reef habitat and may be more active at night. Two procured specimens were observed to live peacefully together in an aquarium for many months (suggesting that Histiophryne may not be cannibalistic or as aggressive as Antennarius and Histrio) (Ref. 89955).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Arnold, R.J., 2012. A new species of frogfish of the genus Histiophryne (Teleostei: Lophiiformes: Antennariidae) from Lombok and Komodo, Indonesia. Zootaxa 3253:62-68. (Ref. 89955)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00906 - 0.04395), b=3.01 (2.83 - 3.19), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .