Gymnocephalus schraetser, Schraetzer : gamefish, bait

You can sponsor this page

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)

Schraetzer
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gymnocephalus schraetser (Schraetzer)
Gymnocephalus schraetser
Picture by Hartl, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Percidae (Perches) > Percinae
Etymology: Gymnocephalus: Greek, gymnos = naked + Greek, kephale = head (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 7.0 - 7.5; dH range: 10 - 15.   Temperate; 4°C - 18°C (Ref. 2059); 49°N - 43°N, 8°E - 30°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Danube drainage. In Appendix III of the Bern Convention (protected fauna).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 12 - 16 cm
Max length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 556); common length : 15.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 556); Khối lượng cực đại được công bố: 250.00 g (Ref. 556); Tuổi cực đại được báo cáo: 15 các năm (Ref. 59043)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 17 - 19. Distinguished from its congeners by having unique characters of 3 discontinuous dark stripes along flank and 55-62 + 4-5 scales along lateral line. Differs further from other species of the genus by having 17-19 dorsal spines (Ref. 59043).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in groups in open sand and mud bottom of large rivers with moderate current. Nocturnal, feeding on small invertebrates, especially molluscs, usually crepuscular but may also feed at daytime. Larvae are benthic (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Eggs are attached to stones by females (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 January 2008

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị); cá để chơi: đúng; mồi: usually
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01096 (0.00487 - 0.02471), b=3.04 (2.85 - 3.23), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.43 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tm=2-3; tmax=15).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (31 of 100) .