Hypsolebias janaubensis

You can sponsor this page

Hypsolebias janaubensis (Costa 2006)

Upload your photos and videos
Google image
Image of Hypsolebias janaubensis
Hypsolebias janaubensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Rivulidae (Rivulines) > Cynolebiinae
  More on author: Costa.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Rio Gorutuba floodplains, upper rio Verde Grande drainage in Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 89836)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Distinguished from all members of Hypsolebias flavicaudatus complex, except H. nitens and H. sertanejo, by the presence of elongated bluish white spots on the posterior portion of the dorsal-fin base in males (vs. spots not elongated); whereas the spots are only slightly elongated in H. nitens and H. sertanejo, the spots in H. janaubensis are uniquely elongate, approximately as long as spots of the anterior portion of the fin. Can be separated from H. nitens and H. sertanejo by having the dorsal-fin origin on a vertical between the base of the first and second anal-fin rays in females (vs. between second and seventh rays), besides the dorsal-fin origin usually being anterior to anal-fin origin in males (vs. always posterior); and body more slender in males (body depth 33.9-38.4% SL vs. 39.7-43.2% SL; caudal peduncle depth 12.6-14.3% SL vs. 14.8-17.3% SL. Also differs from H. nitens, H. flavicaudatus and H. gilbertobrasili by having grey bars of flank narrower than interspace (vs. wider); from H. nitens, H. gilbertobrasili and H. guanambi, in having dorsal and anal-fin filaments reaching the posterior margin of the caudal fin (vs. reaching the basal portion of the fin); from H. nitens and H. flavicaudatus, in having the largest spots of middle portion of the flank larger than pupil (vs. smaller); and from H. radiseriatus, H. pterophyllus and H. flagellatus by having fewer dorsal fin filaments (2-3 vs. 4-6).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Costa, Wilson J.E.M. | Người cộng tác

Costa, W.J.E.M., P.F. Amorim and J.L. Mattos, 2012. Species delimitation in annual killifishes from the Brazilian Caatinga, the Hypsolebias flavicaudatus complex (Cypriniformes: Rivulidae): implications for taxonomy and conservation. Systematics and Biodiversity 10(1):71-91. (Ref. 89836)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00906 - 0.04395), b=3.01 (2.83 - 3.19), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .