Hemilutjanus macrophthalmos, Grape-eye seabass : fisheries

You can sponsor this page

Hemilutjanus macrophthalmos (Tschudi, 1846)

Grape-eye seabass
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Hemilutjanus macrophthalmos   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Hemilutjanus macrophthalmos (Grape-eye seabass)
Hemilutjanus macrophthalmos
Picture by Béarez, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Serranoidei (Groupers) > Hemilutjanidae (Grape-eye seabasses)
Etymology: Hemilutjanus: Greek, hemi = the half + see under Lutjanus.

Issue
Family placement uncertain; see also the genus account: incertae sedis in Percoidei, Johnson, 1984.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 10 - 55 m (Ref. 104864).   Tropical; 2°N - 54°S, 92°W - 70°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southeast Pacific: Peru to Chile and the Galapagos Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 28023); Khối lượng cực đại được công bố: 1.7 kg (Ref. 53696)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-11; Tia cứng vây hậu môn 3. Deep, compressed body, brown, somewhat lighter on the lower half; a dark streak along the lateral line. Large mouth, compressed head. Serrated preopercular margin. Lateral line complete. Small scales. Caudal fin emarginate (Ref. 28023).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found near drop-offs and among rock out-croppings over sand and rock, in depths greater than 10 meters. Feeds on small fishes and crustaceans (Ref. 28023).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Grove, J.S. and R.J. Lavenberg, 1997. The fishes of the Galápagos Islands. Stanford University Press, Stanford, 863 p. (Ref. 28023)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 21 May 2007

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 16.5 - 23.1, mean 20.1 °C (based on 24 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01202 (0.00472 - 0.03060), b=3.02 (2.80 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.3   ±0.6 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (53 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 90 [50, 162] mg/100g ; Iron = 0.964 [0.551, 1.709] mg/100g ; Protein = 18.1 [16.0, 20.0] % ; Omega3 = 0.329 [0.175, 0.563] g/100g ; Selenium = 49.3 [23.8, 87.4] μg/100g ; VitaminA = 53.2 [17.4, 182.6] μg/100g ; Zinc = 0.954 [0.625, 1.475] mg/100g (wet weight);