Himantura uarnak, Honeycomb stingray : fisheries, gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Himantura uarnak (Gmelin, 1789)

Honeycomb stingray
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Himantura uarnak   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Himantura uarnak (Honeycomb stingray)
Himantura uarnak
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Dasyatidae (Stingrays) > Urogymninae
Etymology: Himantura: Greek, iman, imantos = thong, strap + Greek, oura = tail (Ref. 45335).  More on author: Gmelin.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 20 - 50 m (Ref. 28016).   Subtropical; 23°C - 26°C (Ref. 12468); 38°N - 37°S, 34°E - 149°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Persian Gulf (Ref.80050); Red Sea (and eastern Mediterranean via Suez Canal) to southern Africa and French Polynesia, north to Taiwan, south to Australia. Also in the Arafura Sea (Ref. 9819). Collected from the estuary of the River Ganges (Ref. 33178). This name has been used for a number of similar spotted species (Ref. 6871). Probably a species complex (Ref. 35766). Its identity has been confused in many publications and Micronesian specimens should be re-examined (Ref. 37816).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 82 - 84 cm
Max length : 200 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3263); common length : 45.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5450); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 120.0 kg (Ref. 3263)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. Huge stingray with conspicuous dark spots on a light brown disc; spots well-spaced in young but crowded to form reticulated pattern in adult; white ventrally; tail marked with bands of black and white; snout sharply pointed; disc with narrowly rounded outer corners, and tail long, slender and nearly three times body length when intact, with no caudal finfolds; disc without thorns but with band of flat denticles along midback (in adults); usually 1 medium-sized sting on tail (Ref. 5578).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Common off sandy beaches and in shallow estuaries and lagoons; also found in sandy areas of coral reefs (Ref. 9710). Also offshore down to 50 m depth (Ref. 5578). May enter fresh water (Ref. 5578). Feeds on small fishes, bivalves, crabs, shrimps, worms (Ref. 3263) and jellyfishes (Ref. 37816). Ovoviviparous (Ref. 50449). Common catch of the demersal tangle net, bottom trawl, longline and beach seine fisheries (Ref.58048). Popular angling fish (Ref. 3263). Not esteemed as a food fish (Ref. 3263). Used in Chinese medicine (Ref. 12166). Tail is used as It is parasitised by the monogeneans Dendromonocotyle colorni and Dendromonocotyle ukuthena on the dorsal skin surface (Ref. 124058).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Bears 3 to 5 young in the summer (Ref. 5578). Size at birth about 21 (Ref.58048) - 28 cm WD (Ref. 6871).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Fricke, R., 1999. Fishes of the Mascarene Islands (Réunion, Mauritius, Rodriguez): an annotated checklist, with descriptions of new species. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Theses Zoologicae, Vol. 31:759 p. (Ref. 33390)

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 27550)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.2 - 28.6, mean 27.8 °C (based on 334 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01698 (0.00840 - 0.03434), b=3.17 (2.98 - 3.36), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.6 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec=3-5).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (90 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 8.65 [1.17, 52.23] mg/100g ; Iron = 0.732 [0.122, 2.848] mg/100g ; Protein = 21.2 [18.4, 23.9] % ; Omega3 = 0.248 [0.070, 0.829] g/100g ; Selenium = 16.8 [3.1, 74.4] μg/100g ; VitaminA = 20.2 [3.3, 121.9] μg/100g ; Zinc = 0.679 [0.168, 2.818] mg/100g (wet weight);