Distichodus engycephalus, Perch : fisheries

You can sponsor this page

Distichodus engycephalus Günther, 1864

Perch
Upload your photos and videos
Google image
Image of Distichodus engycephalus (Perch)
Distichodus engycephalus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Characiformes (Characins) > Distichodontidae (Distichodus)
Etymology: Distichodus: Greek, di = two + Greek, stix, stichos = line, row (Ref. 45335).  More on author: Günther.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: present from Senegal to Cameroon, in Lake Chad basin and Nile River (Ref. 81638). Reported in the Senegal (Ref. 7094, 86396), Niger, Volta, Ogun, Chad (Ref. 2936, 86396), Cross (Ref. 2936, 7094, 81638, 86396) and Wouri (Ref. 2936, 7094) River basins.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 2936); Khối lượng cực đại được công bố: 1.5 kg (Ref. 3799)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-28; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 13 - 17. Diagnosis: mouth inferior; body depth 2.6-3.4x and head length 4.0-5.4x SL; caudal peduncle length <= its depth; eye diameter 3.5 (juveniles)-5.7x head length; 11-12 scales between lateral line and scaly process at bases of pelvic fins; juveniles with numerous small, dark, eye-sized, spots on sides (Ref. 2936, 86396). No round humeral spot, no vertical bars (Ref. 81638). 73-86 (Ref. 81638) or 75-86 (Ref. 86396) lateral line scales. 14-16 (Ref. 81638) or 15.5-16.5 (Ref. 86396) scales between dorsal fin and lateral line. 20-28 (Ref. 81638) or 22-27 (Ref. 86396) total dorsal fin rays. 13-17 (Ref. 81638) or 13-16 (Ref. 86396) total anal fin rays.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Maximum TL was recorded at 50 cm; prefers flowing water over rocky bottoms (Ref. 7094). Feeds on vegetation and periphyton (Ref. 28714).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gosse, J.-P. and E.J. Coenen, 1990. Distichodontidae. p. 237-260. In C. Lévêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l'Ouest. Tome I. Coll. Faune Tropicale n° XXVIII. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren and O.R.S.T.O.M., Paris, 384 p. (Ref. 2936)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 October 2019

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00906 - 0.04395), b=3.01 (2.83 - 3.19), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (34 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.