Opistognathus rhomaleus, Giant jawfish : gamefish

You can sponsor this page

Opistognathus rhomaleus Jordan & Gilbert, 1882

Giant jawfish
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Opistognathus rhomaleus (Giant jawfish)
Opistognathus rhomaleus
Picture by Fenner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Ovalentaria/misc (Various families in series Ovalentaria) > Opistognathidae (Jawfishes)
Etymology: Opistognathus: Greek, opisthe = behind + Greek, gnathos = jaw (Ref. 45335).  More on authors: Jordan & Gilbert.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu - m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C -

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Central Pacific: Baja California, Gulf of California, the Revillegigedo Islands (Socorro), and NW side of Isla del Caño, Costa Rica.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 51.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 11482)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits sand-rubble bottoms. Feeds on benthic and planktonic invertebrates. Often caught by trawlers and anglers.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Allen, G.R. and D.R. Robertson, 1994. Fishes of the tropical eastern Pacific. University of Hawaii Press, Honolulu. 332 p. (Ref. 11482)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 24 May 2007

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.41 se; based on food items.
Thích nghi nhanh
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (26 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 142 [87, 237] mg/100g ; Iron = 0.755 [0.481, 1.228] mg/100g ; Protein = 18.4 [17.6, 19.2] % ; Omega3 = 0.168 [0.102, 0.288] g/100g ; Selenium = 80.9 [46.4, 149.1] μg/100g ; VitaminA = 13.3 [6.2, 28.8] μg/100g ; Zinc = 1.09 [0.78, 1.50] mg/100g (wet weight);