Astroscopus ygraecum, Southern stargazer

You can sponsor this page

Astroscopus ygraecum (Cuvier, 1829)

Southern stargazer
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Astroscopus ygraecum (Southern stargazer)
Astroscopus ygraecum
Picture by Christie, B.L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Uranoscopoidei (Sand dwellers) > Uranoscopidae (Stargazers)
Etymology: Astroscopus: Greek, astra = ray + Greek, skopeo = to look, to watch (Ref. 45335).
More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 2 - 100 m (Ref. 13628), usually ? - 70 m (Ref. 55314). Subtropical; 35°N - 8°N, 99°W - 60°W (Ref. 55314)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: North Carolina, USA and northern Gulf of Mexico to Yucatan, Mexico; northern coast of South America (Ref. 5217). Absent in the West Indies.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 44.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-14; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 13

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits silty, sandy, or rubble bottoms (Ref. 9710). Feeds on fishes (Ref. 13628). Possesses electric organs located in a specialized pouch behind the eyes. Can discharge up to 50 volts (Ref. 10576).The electric organ discharge (EOD) rate depends on the temperature: about 500 Hz at 35°C and 50 Hz at 15°C (corresponding to the annual temperature range of the habitat of this species) (Ref. 10011). Cleithral spine with venom gland (Ref. 57406).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 21 August 2012

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 57406)

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | GoMexSI (interaction data) | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 22.8 - 27.8, mean 25.4 °C (based on 428 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00447 (0.00176 - 0.01132), b=3.14 (2.91 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.2   ±0.0 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (34 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 31.3 [17.2, 59.0] mg/100g ; Iron = 0.791 [0.480, 1.395] mg/100g ; Protein = 19.6 [18.6, 20.6] % ; Omega3 = 0.167 [0.097, 0.291] g/100g ; Selenium = 18.5 [9.3, 34.7] μg/100g ; VitaminA = 91.8 [30.4, 258.2] μg/100g ; Zinc = 0.779 [0.517, 1.202] mg/100g (wet weight);