You can sponsor this page

Hypostomus plecostomus  (Linnaeus, 1758)

Suckermouth catfish
Add your observation in Fish Watcher
AquaMaps webservice down at the moment
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hypostomus plecostomus (Suckermouth catfish)
Hypostomus plecostomus
Picture by Galvis, G./Mojica, J.I./Camargo, M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Loricariidae (Armored catfishes) > Hypostominae
Etymology: Hypostomus: Greek, hypo = under + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 6.2 - 8.2; dH range: ? - 28.   Tropical; 20°C - 28°C (Ref. 2060); 12°N - 25°S, 60°W - 51°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Guianan coastal drainages. Have been introduced to several Asian countries for the aquarium trade (Ref. 2060).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 26543); common length : 28.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 3 - 5. Body short and robust; caudal peduncle not depressed. Upper parts of head and body encased in longitudinal rows of scutes; lower surface of head and abdomen naked.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Feeds on algae and small crustaceans. Is cultured in ponds in Singapore and Hong Kong for the aquarium trade, where it is very popular (Ref. 2060).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Deposits eggs on smooth rocks. Eggs are guarded by one or both parents. May deposit eggs in depressions (Ref. 2060).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Fisch-Muller, Sonia | Người cộng tác

Burgess, W.E., 1989. An atlas of freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of the Siluriformes. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey (USA). 784 p. (Ref. 6868)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế; Bể nuôi cá: tính thương mại cao
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01514 (0.00663 - 0.03457), b=2.93 (2.75 - 3.11), in cm Total Length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.5   ±0.26 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Assuming tmax>3; Fec = 3,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (44 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.