Ictalurus furcatus, Blue catfish : fisheries, aquaculture, gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Ictalurus furcatus (Valenciennes, 1840)

Blue catfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ictalurus furcatus (Blue catfish)
Ictalurus furcatus
Picture by Lyons, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Ictaluridae (North American freshwater catfishes)
Etymology: Ictalurus: Greek, ichtys = fish + Greek, ailouros = cat (Ref. 45335);  furcatus: Ictalurus (Greek) for fish cat; furcatus (Latin) meaning forked (referring to the tail fin) (Ref. 79012).
More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 50 - ? m (Ref. 5723). Subtropical; 44°N - 25°N, 108°W - 80°W (Ref. 86798)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: USA (Mississippi River basin from western Pennsylvania to southern South Dakota and Platte River in southwestern Nebraska, south to Gulf; Gulf Slope from Escambia River drainage (where introduced), Alabama and Florida, to Rio Grande drainage in Texas and New Mexico; and Mexico. Introduced in Atlantic Slope drainages, western states, and Minnesota.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 165 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 86798); Khối lượng cực đại được công bố: 68.0 kg (Ref. 9988); Tuổi cực đại được báo cáo: 21 các năm (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits deep water of impoundments and main channels and backwaters of medium to large rivers, over mud, sand and gravel (Ref. 5723, 86798). Stays on the bottom during the day in deep areas and moves into swifter water at night to feed (Ref. 117513). Feeds on small aquatic invertebrates, clams and fishes (Ref. 93252). Prefers clear, strongly flowing water. Deposits eggs in nests under under logs, brush, or riverbank (Ref. 117513). Males build nest often in pools or backwaters (Ref. 117513). Marketed fresh and frozen. Eaten steamed, fried, broiled, microwaved and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 2011. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 663p. (Ref. 86798)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 February 2012

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00525 (0.00303 - 0.00910), b=3.12 (2.97 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for species & Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.44 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tmax=21).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (70 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 44.9 [21.6, 86.1] mg/100g ; Iron = 1.08 [0.64, 1.73] mg/100g ; Protein = 16.5 [14.8, 18.4] % ; Omega3 = 0.589 [0.266, 1.267] g/100g ; Selenium = 47.1 [20.7, 97.4] μg/100g ; VitaminA = 8.87 [2.79, 28.42] μg/100g ; Zinc = 0.736 [0.474, 1.119] mg/100g (wet weight);