Echeneis naucrates, Live sharksucker : fisheries, gamefish, aquarium
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Echeneis naucrates Linnaeus, 1758

Live sharksucker
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Echeneis naucrates   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Echeneis naucrates (Live sharksucker)
Echeneis naucrates
Picture by Bryan, D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Carangiformes (Jacks) > Echeneidae (Remoras)
Etymology: Echeneis: Greek, echein = to hold + Greek, nays = ship; remora, suckling fish; 1774 (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 85 m (Ref. 86942).   Subtropical; 45°N - 45°S, 180°W - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Circumtropical. Western Atlantic: Nova Scotia, Canada and Bermuda to Uruguay (Ref. 7251, 26938). Eastern Central Atlantic: Madeira Island (Ref. 74541).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 110 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710); common length : 66.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 10970); Khối lượng cực đại được công bố: 2.3 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 32-42; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 29 - 41.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Most abundant remora in warm waters (Ref. 4389). Occurs near as well as far from the coast (Ref. 5217). Often found free-swimming in shallow inshore areas and around coral reefs (Ref. 26938). Attaches temporarily to a variety of hosts including sharks, rays, large bony fishes or sea turtles, whales, dolphins and also to ships. May follow divers (Ref. 9710); reported to attach itself to a diver's leg (Ref. 57809). Feeds on small fishes, bits of its host's prey and host's parasites (Ref. 26938). Juveniles occasionally act as reef station-based cleaners, where they service parrotfishes (Ref. 40095). Sometimes used by natives to aid in fishing; a line is tied to the caudal peduncle of the remora and then is released; upon attaching to another fish, the remora and its host are hauled in by the fisher (Ref. 9682).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Paxton, J.R., D.F. Hoese, G.R. Allen and J.E. Hanley, 1989. Pisces. Petromyzontidae to Carangidae. Zoological Catalogue of Australia, Vol. 7. Australian Government Publishing Service, Canberra, 665 p. (Ref. 7300)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 23 August 2012

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 18.3 - 28.6, mean 27.2 °C (based on 566 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7539   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00269 (0.00108 - 0.00670), b=3.15 (2.93 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.3 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Assuming Fec < 10,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (54 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 26.4 [11.9, 54.3] mg/100g ; Iron = 1.08 [0.52, 2.12] mg/100g ; Protein = 18.6 [17.4, 19.7] % ; Omega3 = 0.27 [0.12, 0.65] g/100g ; Selenium = 25.6 [10.2, 61.2] μg/100g ; VitaminA = 34.6 [7.3, 150.7] μg/100g ; Zinc = 0.865 [0.526, 1.484] mg/100g (wet weight);