You can sponsor this page

Salvelinus fontinalis  (Mitchill, 1814)

Brook trout
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Salvelinus fontinalis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Salvelinus fontinalis (Brook trout)
Salvelinus fontinalis
Picture by JJPhoto

Classification / Names ຊື່ສາມັນ | ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

ກຸ່ມປາກະດູກແຂງ > Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Salmoninae
Etymology: Salvelinus: Old name for char; it is the same root of german "saibling" = little salmon (Ref. 45335);  fontinalis: fontinalis meaning living in springs (Ref. 1998).

ສະພາບແວດລ້ອມ / ສະພາບອາກາດ / ລະຍະ ນິເວດວິທະຍາ

; ສັດທະເລ; ນ້ຳຈືດ; ນ້ຳກ່ອຍ ກ່ຽວກັບ (ຢູ່)ເທິງຊັ້ນພື້ນດິນໃນທະເລເປີດ; ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລ ແລະ ໄປໄຂ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ (Ref. 51243); ລະດັບຄວາມເລິກ 15 - 27 m (Ref. 3899).   Temperate; 0°C - 25°C (Ref. 35682); 65°N - 30°N, 95°W - 52°W

ການແຜ່ກະຈາຍ ປະເທດ | ເຂດ FAO | ລະບົບນິເວດ | ການປະກົດຕົວ | Point map | ການແນະນຳ | Faunafri

North America: native to most of eastern Canada from Newfoundland and Labrador to western side of Hudson Bay; south in Atlantic, Great Lakes, and Mississippi River basins to Minnesota and northern Georgia (Applachian Mountains), USA; headwaters of Chattahoochee River (Gulf basin). Introduced widely in North America and temperate regions of other continents. Several countries report adverse ecological impact after introduction.

ຂະໜາດ / ນ້ຳໜັກ / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 86.0 cm SL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 7248); common length : 26.4 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 12193); ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ເຄຍຈັດພີມມາ: 8.0 kg (Ref. 100229); ອາຍຸສູງສຸດທີ່ເຄຍລາຍງານມາ: 24 ປີ (Ref. 72501)

Short description ສະລີລະວິທະຍາ | ການວັດແທກຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງດິນ,ສັດ,ປາ…

ຄີ (ໜາມ)ແຂງຢູ່ຫຼັງປາ (ທັງໝົດ): 3 - 4; ຄີຫຼັງຂອງປາ (ຄີອ່ອນ) (ທັງໝົດ): 8-14; ຄີ(ໜາມ) ແຂງຢູ່ຄີກົ້ນປາ ກຸ່ມປາກະດູກແຂງ ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລໄປຫານ້ຳຈືດ ແລະນ້ຳຈືດຫາທະເລ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລແລະໄປໄຂ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ ຄີກົ້ນຂອງປາ ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫັຼງ ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ 3-4; ຄີກົ້ນຂອງປາ: 8 - 14; ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ: 58 - 62. Distinguished by the combination of dark green marbling on its back and dorsal fin and by the red spots with blue halos on its sides (Ref. 27547). Pelvic fins with axillary process; caudal nearly straight or with a shallow indentation (Ref. 27547). Color varies, but generally rather green to brownish on back, marked with paler vermiculations or marbling that extend onto the dorsal fin and sometimes the caudal; sides lighter than back, marked with numerous pale spots and some red spots, each of the latter surrounded by a blue halo; anal, pelvic and pectoral fins with a white leading edge followed by a dark stripe, the rest of the fins reddish (Ref. 27547). In spawning fish the lower sides and fins become red (Ref. 27547). Sea-run fish are dark green above with silvery sides, white bellies and very pale pink spots (Ref. 27547). Caudal fin with 19 rays (Ref. 2196).

ຊີວະສາດ     ຄຳແປສັບ (ຕ.ຢ. epibenthic)

Occurs in clear, cool, well-oxygenated creeks, small to medium rivers, and lakes (Ref. 5723, 86798). Nerito-pelagic (Ref. 58426). In its native range, general upstream movements have been observed in early spring, summer and late fall; downstream movements, in late spring and fall (Ref. 28546, 28548, 28549, 28550). Some fish, popularly known as salters, run to the sea in the spring as stream temperature rises, but never venture more than a few kilometers from river mouths. It may remain at sea for up to three months (Ref. 28546, 28549, 28551). Feeds on a wide range of organisms including worms, leeches, crustaceans, insects (chironomids, caddisflies, blackflies, mayflies, stoneflies and dragonflies (Ref. 5951), mollusks, fishes and amphibians (Ref. 3348, 10294); also small mammals (Ref. 1998). Stomachs of some individuals contained traces of plant remains (Ref. 1998). There are reports of introduced fish reaching 15 years of age in California, USA (Ref. 28545). Cultured for food and for stocking (Ref. 27547). Extensively used as an experimental animal (Ref. 1998). Marketed fresh and smoked; eaten fried, broiled, boiled, microwaved, and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior ການຈະເລີນເຕັມໄວ | ການສືບພັນ | ການວາງໄຂ່ | ໄຂ່ | ຄວາມດົກຂອງໄຂ່ປາ | ຕົວອ່ອນ

Courtship begins with a male attempting to drive a female toward suitable spawning gravel. A receptive female chooses a spot and digs a redd. While the female is digging, the male continues courtship activity, darting alongside the female and quivering, swimming over and under her and rubbing her with his fins; most of the time however, is spent driving off other males. When the redd is completed, the pair enter the nest and deposit eggs and milt. After spawning the female covers the eggs by sweeping small pebbles at the downstream edge of the redd upstream. Once the eggs are completely covered, she moves to the upstream end of the redd and begins digging a new redd (Ref. 27547).

Main reference Upload your references | ເອກະສານອ້າງອີງ | ຜູ້ປະສານງານ | ຜູ້ຮ່ວມມື

Page, L.M. and B.M. Burr, 2011. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 663p. (Ref. 86798)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest
Human uses

ການປະມົງ: ທີ່ເປັນການຄ້າໜ້ອຍ; ການລ້ຽງສັດນ້ຳ: ເປັນສີນຄ້າ; ຊະນິດປາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຫາເພື່ອເປັນເກມກິລາ: ແມ່ນ; ຕູ້ປາ: ບ່ອນວາງສະແດງສັນນ້ຳຂອງລັດ
FAO(ການລ້ຽງສັດນ້ຳ: ຜົນຜະລິດ; ການປະມົງ: ຜົນຜະລິດ; publication : search) | FishSource | ທະເລອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ

ເອກະສານອ້າງອີງ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ສາຍພັນ
ກຳມະພັນ
ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ
ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ
ພະຍາດ
ການປຸງແຕ່ງ
Mass conversion
ຜູ້ຮ່ວມມື
ຮູບ
Stamps, Coins Misc.
ສຽງ
ຫອຍມີພິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາໄສໃນທະເລ
ຄວາມໄວ
ປະເພດການລອຍ
ເນື້ອທີ່ເຫືອກ
Otoliths
ສະໝອງ
ວິໄສທັດ

ເຄື່ອງມື

Special reports

Download XML

ແຫຼ່ງອີນເຕີເນັດ

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 1.5 - 10.7, mean 4.5 (based on 47 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00912 (0.00776 - 0.01072), b=3.02 (2.97 - 3.07), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ (Ref. 69278):  3.3   ±0.0 se; Based on diet studies.
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ (Ref. 69278):  ຂະໜາດກາງ, ປະຊາກອນຕຳ່ສຸດທີ່ໃຊ້ເວລາສອງເທົ່າ 1.4 - 4.4 ປີ (tm=1-3; tmax=7).
Prior r = 0.34, 2 SD range = 0.13 - 0.87, log(r) = -1.08, SD log(r) = 0.47, Based on: 8 tgen, 1 tmax, 2 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (43 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.