Phycis phycis, Forkbeard : fisheries

You can sponsor this page

Phycis phycis (Linnaeus, 1766)

Forkbeard
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Phycis phycis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Phycis phycis (Forkbeard)
Phycis phycis
Picture by Luquet, D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Gadiformes (Cods) > Phycidae (Phycid hakes)
Etymology: Phycis: Taken from Greek, phykon = seaweed; because of the habits of this fish that lives hidden among them (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; không di cư; Mức độ sâu 13 - 614 m (Ref. 4517), usually 100 - 200 m (Ref. 1371).   Subtropical; 45°N - 13°N, 32°W - 36°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic : Bay of Biscay to Morocco, south to Cape Verde, and including off-lying islands. Also in the Mediterranean and the Azores.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 65.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12382); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 1371); Khối lượng cực đại được công bố: 3.9 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0. Elongated pelvic-fin rays reaching at most to the origin of the anal fin. Body color is brownish-red dorsally, becoming paler ventrally. Vertical fins distally dark, sometimes with a pale margin.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on hard and sandy-muddy bottoms near rocks at 100-650 m, but sometimes taken at greater depths (Ref. 1371). Nocturnal, hiding between rocks during the day (Ref. 1371). Feed on small fish and various invertebrates (Ref. 1371).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Cohen, D.M., T. Inada, T. Iwamoto and N. Scialabba, 1990. FAO species catalogue. Vol. 10. Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). An annotated and illustrated catalogue of cods, hakes, grenadiers and other gadiform fishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(10). Rome: FAO. 442 p. (Ref. 1371)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 02 February 2015

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 13.3 - 16.2, mean 14.9 (based on 84 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6255   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00661 (0.00539 - 0.00811), b=3.13 (3.07 - 3.19), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.3   ±0.3 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.19).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (45 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.