Mola mola, Ocean sunfish : fisheries
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Mola mola (Linnaeus, 1758)

Ocean sunfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Mola mola   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Mola mola (Ocean sunfish)
Mola mola
Picture by Zuberbuhler, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Molidae (Molas or Ocean Sunfishes)
Etymology: Mola: Latin, mola, -ae = stone mill; because of the shape of this fish (Ref. 45335).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 30 - 480 m (Ref. 86942), usually 30 - 70 m (Ref. 90102). Subtropical; 12°C - 25°C (Ref. 37040); 75°N - 65°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumglobal: tropical and temperate zones of all oceans.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 333 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 26340); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 2.3 t (Ref. 47360)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 15-18; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 14 - 17. The scaleless body is covered with extremely thick, elastic skin. The caudal fin is replaced by a rudder-like structure called 'clavus'. Dorsal and anal fins very high with short base; in swimming, these fins are flapped synchronously from side to side and can propel the fish at surprisingly good speed. Pectorals small and rounded, directed upward (Ref. 6885). Mouth very small; teeth fused to form a parrot-like beak. Gills 4, a slit behind the last; gill openings reduced to a small hole at the base of the pectoral fins. Gas bladder absent in adults.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Molas are distinguished for their distinct morphological characters which include reduced/fused caudal elements, presence of a clavus in place of the caudal fin, absence of a swim bladder and a degenerate, cartilaginous skeleton (Ref. 86435). Adults are found on slopes adjacent to deep water where they come in for shelter and for seeking cleaner fishes. They are usually shy. However, they may become familiar with divers in some locations (Ref. 48637). Individuals often drift at the surface while lying on its side but can swim actively and are capable of directional movements otherwise (Ref. 86435). They swim upright and close to the surface. The dorsal fin often protrudes above the water. Females are larger than males (Ref. 86435). This species has been filmed in 480 m depth with the help of a camera equipped with baits (Lis Maclaren, pers. comm. 2005). Adults eat fishes, mollusks, zooplankton, jellyfish, crustaceans and brittle stars (Ref. 4925, 5951, 48637). A live colony of the cirripede Lepas anatifera were found attached to the anterior portion of the sunfish's esophagus that was stranded in the south coast of Terceira Island, Azores Archipelago in 2004. This association has apparent advantages for the goose barnacles such as a regular intake of food and protection both from hydrodynamic hazards and from predators: but for the sunfish, it is not clear whether it is neutral, of advantage or causes feeding problems since the attachment may obstruct the sunfish's esophagus (Ref. 55063). The sunfish is registered as the heaviest bony fish and as the one with the most eggs in the Guinness Book of World Records (Ref. 6472). Generally this species is not used as food fish; some people consider it as a delicacy (Ref. 30573). The fish can be utilized fresh and can be broiled (Ref. 9988). Some parts of the fish are used in Chinese medicine (Ref. 12166). Molas may contain the same toxin as puffers and porcupine fish (Ref. 13513). They do not adapt well in captivity (Ref. 12382, 37040). Juveniles are victims of California sea lions in Monterey Bay (Ref. 37040).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Produces very numerous and small eggs; 300 million eggs found in a 1.5 m long female (Ref. 4711). Oocytes in the ovaries develop in different stages suggesting Mola mola as a multiple spawner (Ref. 86440). This is the largest clutch estimate for this species (Ref. 53596).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Tortonese, E., 1990. Molidae. p. 1077-1079. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 6952)

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Poisonous to eat (Ref. 13513)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 5.3 - 20.5, mean 10.2 °C (based on 1286 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6562   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02455 (0.01041 - 0.05786), b=3.02 (2.81 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.43 se; based on food items.
Generation time: 7.4 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tmax = 8 (in captivity); Fec=300 million (batch fecundity)).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (67 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate vulnerability (43 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 20 [7, 54] mg/100g ; Iron = 1.23 [0.67, 2.57] mg/100g ; Protein = 19.1 [16.7, 21.5] % ; Omega3 = 0.269 [0.114, 0.589] g/100g ; Selenium = 40.2 [16.6, 96.0] μg/100g ; VitaminA = 3.37 [0.84, 14.13] μg/100g ; Zinc = 0.447 [0.268, 0.776] mg/100g (wet weight);