Encheliophis boraborensis, Pinhead pearlfish

You can sponsor this page

Encheliophis boraborensis (Kaup, 1856)

Pinhead pearlfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Encheliophis boraborensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Sounds | Google image
Image of Encheliophis boraborensis (Pinhead pearlfish)
Encheliophis boraborensis
Picture by Rives, C./Parmentier, E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Ophidiiformes (Cusk eels) > Carapidae (Pearlfishes) > Carapinae
Etymology: Encheliophis: Greek, enchelys, = eel + Greek, ophis = serpent (Ref. 45335).  More on author: Kaup.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 1 - 150 m (Ref. 34024).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Mauritius to the Society Islands, north to Taiwan and the Yaeyama Islands; including Mariana and Caroline islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4104)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 31-42; Tia mềm vây hậu môn: 45 - 57; Động vật có xương sống: 119 - 126. Eel-like, moderate to shallow body depth; maxilla free and movable; cardiform teeth present; branchiostegal membranes partly or completely united; swim bladder with thin terminal membrane or bulb; lacking enlarged dentary or premaxillary fangs, dentary diastema, pelvic fins, and swim bladder rocker bone (Ref. 34024). Pectoral fins small, less than 29% head length; body thick, robust and highly pigmented (Ref. 34024).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Uncommon species (Ref. 34024). Lives within holothurians (e.g. Thelenota ananas and Bohadschia argus) (Ref. 1602).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Nielsen, J.G., D.M. Cohen, D.F. Markle and C.R. Robins, 1999. Ophidiiform fishes of the world (Order Ophidiiformes). An annotated and illustrated catalogue of pearlfishes, cusk-eels, brotulas and other ophidiiform fishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(18):178p. Rome: FAO. (Ref. 34024)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 15 August 2019

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.6 - 28.9, mean 27.5 °C (based on 920 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (16 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 215 [130, 389] mg/100g ; Iron = 0.823 [0.456, 1.407] mg/100g ; Protein = 17 [14, 19] % ; Omega3 = 0.212 [0.121, 0.392] g/100g ; Selenium = 69.5 [37.0, 139.5] μg/100g ; VitaminA = 23 [10, 55] μg/100g ; Zinc = 1.2 [0.9, 1.7] mg/100g (wet weight);