Mugil liza, Lebranche mullet : fisheries, aquaculture

You can sponsor this page

Mugil liza Valenciennes, 1836

Lebranche mullet
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Mugil liza   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Mugiliformes (Mullets) > Mugilidae (Mullets)
Etymology: Mugil: Latin, mugil, -ilis = grey mullet (Ref. 45335).
More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; Di cư sông biển (để đẻ trứng) (Ref. 46888); Mức độ sâu 10 - ? m (Ref. 3791). Subtropical; 32°N - 51°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Bermuda, Florida (USA), Bahamas, and throughout the Caribbean Sea to Argentina.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 35.0, range 40 - ? cm
Max length : 80.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217); 69.0 cm TL (female); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217); Khối lượng cực đại được công bố: 9.0 kg (Ref. 5217)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 5; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit coastal marine waters and brackish estuaries (Ref. 3791); also found in hyper-saline lagoons and may enter freshwater (Ref. 5217). Never far from the sea (Ref. 3791). Form sizeable schools (Ref. 3791). Appear to undergo trophic migrations along the coasts (Ref. 35237). Feed on organic detritus and filamentous algae (Ref. 9626). Oviparous, eggs are pelagic and non-adhesive (Ref. 205). Spawn several million eggs (Ref. 35237) at sea (Ref. 3791). Also caught with beach nets (Ref. 5217). Marketed fresh and salted (Ref. 5217). The roe is marketed salt-pickled and dried and considered a delicacy (Ref. 5217).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Harrison, Ian | Người cộng tác

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 05 December 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 22.5 - 27.7, mean 25.5 °C (based on 280 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01023 (0.00882 - 0.01187), b=2.96 (2.93 - 2.99), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.11-0.24; assuming tm=2-3).
Prior r = 0.33, 95% CL = 0.22 - 0.50, Based on 7 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (37 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  High vulnerability (57 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 228 [96, 489] mg/100g ; Iron = 8.04 [2.30, 17.25] mg/100g ; Protein = 19.2 [17.7, 20.6] % ; Omega3 = 0.778 [0.327, 1.920] g/100g ; Selenium = 84.3 [36.8, 218.7] μg/100g ; VitaminA = 4.92 [1.03, 21.51] μg/100g ; Zinc = 3.01 [1.32, 5.32] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.