FishBase References for Yildirim, A., 1997

Ref. No. Title
74945 Oltu Çayi (Çoruh Nehri)' nin bazi parametrelerinde yillik değişimler ve bu suda yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843)' nin basi biyolojik özelliklerinin incelenmesi.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11