FishBase References for Yılmaz, M., 1994

Ref. No. Title
96157 Kapulukaya Baraj Gölü (Kırıkkale)’nde yaşayan sazan ve in balığının biyo-ekolojik özellikleri.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11