FishBase References for Özdemir, S., E. Erdem, H. Aksu and Z.B.
Özdemir, 2010

Ref. No. Title
91092 Çift tekneyle çekilen ortasu trolü ile avlanan bazi pelajik türlerin av kompozisyonu ve boy-a?irlik ili?kilerinin belirlenmesi.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11